Βουλή - Ερωτήσεις

Καμία πρόβλεψη στις μετεγγραφές φοιτητών για τα αδέλφια ατόμων με ειδικές ανάγκες

18/10/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Οι μετεγγραφές φοιτητών Πανεπιστημίων και σπουδαστών ΤΕΙ του εσωτερικού επιτρέπονται χωρίς ποσοτικό περιορισμό για μέλη πολύτεκνων και πολυμελών οικογενειών, παιδιά θυμάτων τρομοκρατίας, ορφανούς φοιτητές, διακριθέντες στον αθλητισμό, πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες και με ποσοτικό περιορισμό για οικονομικούς και λόγους υγείας γονέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3282/2004 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 14 του ν.3404/2005 και τις αριθμ. Φ.5/122975/Β3/2004 (Β΄ 1687) και Φ.5/127421/Β3/04(Β΄1702) υπουργικές αποφάσεις. Στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν περιλαμβάνονται φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ που έχουν αδελφό με ειδικές ανάγκες και σπουδάζουν σε άλλη πόλη από την πόλη κατοικίας της οικογένειάς τους. Επειδή, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά αυτές οι οικογένειες είναι πολύ μεγάλα και τα έξοδα για τις περισσότερες από αυτές ανυπέρβλητα, Ερωτάται ο κ. Υπουργός Γιατί δεν λαμβάνονται υπ΄όψη τα μεγάλα προβλήματα και αυτών των οικογενειών προκειμένου να διευκολύνονται με την μετεγγραφή των παιδιών τους σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που βρίσκεται κοντά στην οικογενειακή κατοικία τους; Σκοπεύει, έστω και τώρα, η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για λύση του συγκεκριμένου προβλήματος, με ενδεχόμενη συνεκτίμηση κάποιων οικονομικών κριτηρίων;