Βουλή - Ερωτήσεις

«Αποκλεισμός Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων από τις διεθνείς ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες»

18/07/2014
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς Παιδείας & Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και Οικονομικών
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:1220/18.7.2014

«Αποκλεισμός Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων από τις διεθνείς ακαδημαϊκές ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες»

Επανερχόμαστε στις με αριθμό 10707/17.05.2013 και 93/18/24.7.2013 Ερωτήσεις μας σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσβαση σε διεθνείς ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. 

Διαπιστώνουμε ότι τα προβλήματα πρόσβασης δεν έχουν λυθεί ακόμα από το αρμόδιο υπουργείο, ενώ αναμένεται να πολλαπλασιαστούν σύμφωνα με όσα ανακοινώνει ο Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις για τα έτη 2013-2015 των κάτωθι εκδοτών δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, διότι δεν έχει εγκριθεί το ποσό της εθνικής συμμετοχής από τις δημόσιες επενδύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης. Ως αποτέλεσμα της μη υπογραφής, δεν έχει γίνει καμία πληρωμή για τα έτη 2013-2014 στους εκδοτικούς επιστημονικούς οίκους:
• ACM
• American Chemical Society
• American Physical Society
• Cambridge University Press
• Emerald
• IEEE
• Institute of Physics
• Kluwer Law
• Oxford University Press
• TLG
• Wilson
Επίσης και ενώ για τους παρακάτω εκδότες των οποίων οι συμβάσεις για τα έτη 2013-2015 υπεγράφησαν στις 28-12-2013, έχει πληρωθεί μόνο το 50% για το έτος 2013 (το τμήμα της συμμετοχής του ΕΣΠΑ) και εκκρεμεί το υπόλοιπο ποσό που είναι η συμμετοχή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων:
• American Psychological Association
• American Institute of Physics
• Lippincott Wliliams and Wilkins
• Project Muse
• Sage
• Springer
• Taylor and Francis
• Wiley
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΕΔΒΜ, για τη χρηματοδότηση της ηλεκτρονικής πρόσβασης στα επιστημονικά περιοδικά το Υπουργείο Παιδείας πρότεινε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μηδενική πίστωση για το 2012, με συνολικό προϋπολογισμό τριετίας €59.200.000 και €18.500.000 για το 2013. Ενώ η χρηματοδότηση εντάχθηκε στη ΣΑΕ 046/ΤΡΟΠ.00/29.5.2012, απεντάχθηκε με την ΣΑΕ 046/ΤΡΟΠ.01/17.12.2012 και επανεντάχθηκε σε διαφορετικό έργο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης (αποφ. 22431/28.12.2012) με προϋπολογισμό €22.000.000 και πίστωση για το 2013 ύψους €9.000.000. Με την 4727/7.3.2014 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΚ39-Ι6Ι) γίνεται ξανά ανάκληση της παραπάνω απόφασης, ενώ με την 6869/7.3.2014 απόφαση (ΑΔΑ: ΒΙΗ39-Γ1Σ) πραγματοποιείται και πάλι η ένταξη της χρηματοδότησης για την Οριζόντια Πράξη «Ηλεκτρονική Πρόσβαση σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και βάσεις δεδομένων για την υποστήριξη πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ που αφορούν σε προγράμματα έρευνας».
Η σκοπιμότητα των ανωτέρω ενεργειών είναι καθαρά μνημονιακή, αλλά οι επιπτώσεις είναι ανυπολόγιστες και καταστροφικές για την Έρευνα και την Ανώτατη Εκπαίδευση.
Επειδή η Ανώτατη Εκπαίδευση και η Έρευνα είναι βασικοί παράγοντες για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας   
Επειδή οι καθυστερήσεις των αποφάσεων και οι διοικητικές ταχυδακτυλουργίες του Υπουργείου εκθέτουν την ακαδημαϊκή κοινότητα διεθνώς 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί
1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης του απαιτούμενου χρηματικού ποσού από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων; 
2. Σε ποιες συγκεκριμένες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί για να επιτραπεί απρόσκοπτα η ηλεκτρονική πρόσβαση στα επιστημονικά περιοδικά;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Θεανώ Φωτίου
Τάσος Κουράκης
Χρήστος Μαντάς
Απόστολος Αλεξόπουλος
Γιάννης Αμανατίδης
Μαρία Κανελλοπούλου
Γιώργος Πάντζας
Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1tu6Awe