Βουλή - Ερωτήσεις

Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

31/10/2014
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:4185/31.10.2014

 Άλυτα παραμένουν τα προβλήματα των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.


Όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρ. πρωτ. 166863/ΙΗ – 15.10.2014) στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ (2641-17.9.2014), τα προβλήματα που ταλανίζουν τους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας παραμένουν άλυτα. Συγκεκριμένα, με το Προεδρικό Διάταγμα 94/2013 «Συγχώνευση ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου – Μετονομασία

Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ Α’ 132/5.6.2014), το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου μετονομάστηκε σε Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ. Στο Τμήμα αυτό δόθηκε η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους, εκτός από τους φοιτητές του προαναφερθέντος Τμήματος και όσοι φοιτητές το επιθυμούν από :

1.    το  Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, μετά από την κατάργησή του. Όπως συγκεκριμένα αναφέρεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 94/2013 «κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 2, οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου με έδρα το Μεσολόγγι ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Ναύπακτο».

2.    το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα, μετά από τη συγχώνευσή του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 94/2013 «κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 2, οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα και του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Ναύπακτο».

3.    το Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα την Πάτρα, μετά από τη συγχώνευσή του στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα. Όπως αναφέρεται στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα 94/2013 «κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παράγραφο 2, οι φοιτητές του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Αμαλιάδα και του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Πάτρας με έδρα την Πάτρα εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από δήλωσή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα τη Ναύπακτο».

4.    Από 31 Οκτωβρίου 2018 και το Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ του ΤΕΙ Πάτρας με έδρα τον Πύργο, καθώς όπως αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 94/2013, «το διατηρούμενο μέχρι 31−10−2018 Τμήμα λειτουργεί εκ παραλλήλου προς το Τμήμα της συγχώνευσης, το οποίο λειτουργεί από 01−09−2013. Μετά την κατάργηση του Τμήματος, οι φοιτητές του εντάσσονται κατ’ επιλογήν και ύστερα από αίτηση τους με Πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα τον Πύργο ή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με έδρα τη Ναύπακτο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.»

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, οι φοιτητές του συγχωνευθέντος και καταργηθέντος Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου, οι φοιτητές του συγχωνευθέντος και καταργηθέντος Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και οι φοιτητές του συγχωνευθέντος και καταργηθέντος Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας κλήθηκαν να διαλέξουν εάν θα συνεχίσουν σε ένα Τμήμα με έμφαση στη πληροφορική ή σε ένα άλλο που εστιάζει περισσότερο στην οικονομία και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνοι που επέλεξαν την πληροφορική αναγκάστηκαν να αλλάξουν και πόλη μετακομίζοντας από το Μεσολόγγι, την Πάτρα ή την Αμαλιάδα στη Ναύπακτο, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους. Επίσης, σε ότι αφορά την παρακολούθηση των σπουδών, ένας μεγάλος αριθμός μαθημάτων του νέου Τμήματος δεν προσφέρονται στην νέα έδρα του Τμήματος αναγκάζοντάς τους να παρακολουθούν μαθήματα και στην Πάτρα και στο Μεσολόγγι. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί τέλος και το γεγονός ότι σε πολλά μαθήματα, τα θέματα τα εισηγούνται και τα βαθμολογούν διδάσκοντες από την Πάτρα και το Μεσολόγγι, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να παρίστανται οι ίδιοι, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην μπορούν να διατυπώσουν διευκρινιστικές ερωτήσεις κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Η εξαιρετικά σύνθετη αυτή κατάσταση που δημιούργησε το σχέδιο «Αθηνά» αποτυπώθηκε στην ακαδημαϊκή καθημερινότητα των νεοσύστατων Τμημάτων και σε ότι αφορά την αντιστοίχιση των μαθημάτων αλλά και σε σχέση με τους απονεμόμενους τίτλους σπουδών. Η τεράστια κωλυσιεργία στην αντιστοίχιση των μαθημάτων και τα σοβαρότατα εμπόδια που συνάντησαν στην ένταξή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ οι φοιτητές των πρώην Τμημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία (σε Μεσολόγγι και Αμαλιάδα) και οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας οδήγησαν στην απώλεια πολύτιμου ακαδημαϊκού χρόνου. Ενδεικτικά, όπως προκύπτει και από τη σχετική απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ακόμα δεν έχει καταρτιστεί ο Οδηγός Σπουδών του νέου Τμήματος, του οποίου η έγκριση εκκρεμεί από την ΑΔΙΠ.

Την ίδια στιγμή, οι φοιτητές που προέρχονται από τα δύο Τμήματα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και οι φοιτητές του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας ακόμα δεν γνωρίζουν τι ακριβώς θα αναγράφει ο απονεμόμενος τίτλος σπουδών που θα λάβουν από το νέο Τμήμα. Με βάση το άρθρο 7, παράγραφος 4 εδάφιο γ του νόμου 4142/2013 «ειδικά για τους εισαχθέντες στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών φέρει τον υφιστάμενο τίτλο και τύπο, ακόμα και στην περίπτωση που το ΑΕΙ ή η Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους συγχωνεύθηκε, κατατμήθηκε, μετονομάστηκε ή καταργήθηκε». Εντούτοις είναι απόλυτα λογικό να μην επιθυμούν πολλοί φοιτητές που προήλθαν από τα καταργηθέντα Τμήματα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, να φέρουν τα πτυχία τους τον τίτλο των παλαιών Τμημάτων από την στιγμή που οι Σπουδές τους δεν αντιστοιχούν σε αυτόν. Όπως προκύπτει και από την απάντηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το σχετικό αίτημα αποτελεί και πρόταση της Γενικής Συνέλευσης και της Διοίκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ενώ η σχετική δυνατότητα παρέχεται από το άρθρο 39 παράγραφος 11 του νόμου 4186/2014, το οποίο προβλέπει ότι «Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α΄ 83) «στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται χωρίς μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, παρέχεται ο τίτλος σπουδών του τμήματος όπως προκύπτει από τη μετονομασία. Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα στους έως το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 εισαχθέντες φοιτητές των πανεπιστημιακών τμημάτων που μετονομάζονται με παράλληλη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου ή αύξηση του αριθμού των εξαμήνων φοίτησης να λάβουν τον τίτλο σπουδών του τμήματος, όπως προκύπτει από τη μετονομασία, ύστερα από την παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων, που θα καθοριστούν με απόφαση της οικείας Συνέλευσης και σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος».

Επίσης, η δυνατότητα αυτή έχει δοθεί σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως προκύπτει από το άρθρο 50 του νόμου 4264/2014, όπου προβλέπεται ότι «κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 με τις οποίες συμπληρώθηκε το άρθρο 7 του ν. 4009/2011 στους εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στα τμήματα των καταργηθέντων Πανεπιστημίων Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας απονέμεται ο τίτλος των πανεπιστημίων στα οποία, τα τμήματα των ιδρυμάτων αυτών έχουν ενταχθεί ή με τμήματα των οποίων έχουν συγχωνευθεί».

Επειδή η προχειρότητα του σχεδίου «Αθηνά» συνεχίζει να ταλανίζει την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας.

Επειδή αποτελεί άμεση ανάγκη η εξομάλυνση της καθημερινότητας των σπουδών των φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.


Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

1.    Προτίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή ένταξη των φοιτητών των καταργηθέντων Τμημάτων  Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου και του ΤΕΙ Πάτρας καθώς και των φοιτητών του Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας, στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας;

2.    Προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές των καταργηθέντων Τμημάτων Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και του καταργηθέντος Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας, εφόσον το επιθυμούν, να λάβουν τον τίτλο σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ από το οποίο θα αποφοιτήσουν;


Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Θεανώ Φωτίου

Γιώργος Βαρεμένος

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Έφη

Χατζηλάμπρου Βασίλης

Πάντζας Γιώργος

Τριανταφύλλου Μαρία

Βαμβακά Τζένη

Αμανατίδης Γιάννης

Κανελλοπούλου Μαρία

Δριτσέλη Παναγιώτα

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1uA3yKG