Βουλή - Ερωτήσεις

Άμεσος κίνδυνος για την υγεία μαθητών από ύπαρξη αμιάντου σε σχολεία της Ημαθίας

19/11/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Άμεσος κίνδυνος για την υγεία μαθητών από ύπαρξη αμιάντου σε σχολεία της Ημαθίας

Όπως είναι γνωστό ο αμίαντος θεωρείται από τα πιο επικίνδυνα καρκινογόνα υλικά για την ανθρώπινη υγεία.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγόρευσε τη χρήση και την εμπορία του υλικού, καθώς και των προϊόντων του, εκδίδοντας σχετικές οδηγίες ( 76/769/Σεπτέμβριος 1982 και 87/217/ΕΟΚ/19.3.1987). Η χώρα μας πολύ αργότερα και μετά την έκδοση Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 138/8.3.1991) απαγορεύει τη χρήση του αμιάντου και προβλέπει την αντικατάστασή του στις δημόσιες εγκαταστάσεις. 
Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας και ο ΟΣΚ έχουν  υλοποιήσει πρόγραμμα απομάκρυνσης του  αμιάντου από τα σχολεία της χώρας.
Σήμερα όμως και εν έτει 2008, οι  μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του  4ου Δημοτικού Σχολείο Βέροιας,  είναι υποχρεωμένοι για μια ακόμη χρονιά να  εκθέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους λόγω της μη αντικατάστασης της  επικίνδυνης αμιαντοσκεπής του σχολείου τους.
Να σημειωθεί ότι από το 2002, επανειλημμένα, τόσο ο Διευθυντής του σχολείου όσο και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχουν με έγγραφά τους επισημάνει στο Δήμο Βέροιας και στη Νομαρχία Ημαθίας την ανάγκη αντικατάστασης της αμιαντοσκεπής με κεραμοσκεπή. Οι τοπικές αρχές πολλές φορές έως τώρα έχουν υποσχεθεί την άμεση λύση του προβλήματος, το οποίο όμως  εξακολουθεί να παραμένει.
Αντίστοιχο πρόβλημα, όπως επισημαίνεται και στο με αρ. πρωτ. Δ 5φ/3272/4-5-2007 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, αντιμετωπίζουν  το  2ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου Βέροιας και το Νηπιαγωγείο Πλατέος, λόγω της ύπαρξης αμιάντου στα επιδαπέδια πλακίδια .
Επειδή
•    Είναι γνωστές οι επικίνδυνες συνέπειες στην υγεία, ιδίως των μικρών παιδιών, από την έκθεση στο καρκινογόνο υλικό του αμιάντου.
•    Οι μαθητές των παραπάνω σχολείων, οι γονείς τους  και το διδακτικό προσωπικό δεν είναι διατιθέμενοι να ανεχθούν για άλλη μια χρονιά αυτή την κατάσταση που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία τους.
•    Η ευαισθησία του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα που αφορούν στην υγεία των μαθητών πρέπει
•    να αποδεικνύεται έμπρακτα.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
- Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση των έργων και να αντικατασταθούν άμεσα η αμιαντοσκεπή του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας ;
- Τα δάπεδα του  2ο Δημοτικού Σχολείου Μακροχωρίου Βέροιας και του Νηπιαγωγείου Πλατέος;
 
Οι ερωτώντες  βουλευτές
ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ