Βουλή - Ερωτήσεις

Αγνοούνται κατάφωρα οι κυβερνητικές υποχρεώσεις προς εκατοντάδες μαθητές των ΕΕΕΕΚ και εκπαιδευτικούς με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους διορισμούς.

02/06/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:10929/2.6.2010
 
 
Αγνοούνται κατάφωρα οι κυβερνητικές υποχρεώσεις προς εκατοντάδες μαθητές των ΕΕΕΕΚ και εκπαιδευτικούς με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο για τους διορισμούς.
 
     Σε πολλές δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (ΕΕΕΕΚ) της χώρας λειτουργούν από το 2002 τμήματα κεραμικής,   επειδή αρμοδίως θεωρείται ότι η κεραμική τέχνη προάγει τις δεξιότητες των παιδιών με ειδικές ανάγκες.
     Για την λειτουργία αυτών των τμημάτων τo Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο καλεί κεραμίστες με κωδικό ΠΕ 18 Κεραμικής. Ωστόσο αυτές οι θέσεις δεν καλύπτονται εξαιτίας της έλλειψης πτυχιούχων επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αυτής της ειδικότητας.         
     Μέχρι το σχολικό έτος 2007-2008 προσλαμβάνονταν ως ωρομίσθιοι δάσκαλοι κεραμικής χωρίς την απαιτούμενη κωδικοποίηση και συγκεκριμένο πλαίσιο κριτηρίων επιλογής και χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μοναδικός τίτλος σπουδών που παρέχεται στην χώρα μας το Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ειδικότητα «Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής» του ΟΕΕΚ.
    Έτσι τα δύο τελευταία διδακτικά έτη οι κατά τόπους Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις δεν προσέλαβαν δασκάλους κεραμικής ούτε ως ωρομίσθιους, με την δικαιολογία ότι το Υπουργείο θα κατάρτίζε πίνακες αναπληρωτών με αντικειμενικά κριτήρια. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διδακτικά κενά και μεγάλη αναστάτωση σε μαθητές και γονείς.
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
 
Προτίθεται να δημιουργήσει Κωδικό ΔΕ ή ΤΕ Κεραμικής για τους κατόχους Διπλώματος Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ειδικότητα «Τεχνικός Χειροποίητης Κεραμικής» του ΟΕΕΚ, ώστε οι συγκεκριμένοι δάσκαλοι κεραμικής να μπορούν θεσμοθετημένα να εργασθούν στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής;
 
Ο ερωτών βουλευτής
 
Τάσος Κουράκης

 

Απάντηση: