Βουλή - Ερωτήσεις

Αδικία σε βάρος των εργαζομένων στο υποκατάστημα του ΟΠΕΠ Θεσσαλονίκης

21/12/2009
Προς: 
τον κ. Υπουργό Πολιτισμού
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3033/21.12.2009

 
Αδικία σε βάρος των εργαζομένων στο υποκατάστημα του ΟΠΕΠ       
           Θεσσαλονίκης.
Ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (ΟΠΕΠ) δημιουργήθηκε το 1997 ως θυγατρική του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ), στο όνομα της «ευελιξίας» και της «αυτοτέλειας» του δημόσιου τομέα, αλλά στην πραγματικότητα εντασσόταν στο γενικότερο στρατηγικό σχεδιασμό για ιδιωτικοοικονομική διαχείριση του Πολιτισμού. Στη συνέχεια λόγω παρεμβάσεων και ευθυνών της πολιτικής ηγεσίας κατέληξε σε εστία αδιαφάνειας. Η προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου Πολιτισμού προκειμένου να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας του Οργανισμού επέλεξε την «εύκολη» λύση των απολύσεων του προσωπικού ακόμα και συνδικαλιστών, που συνοδεύονταν από «κλίμα τρομοκρατίας και εκφοβισμού», όπως κατήγγειλε ο Σύλλογος των εργαζομένων στον Οργανισμό.
Στο πλαίσιο αυτό, μετά από σταδιακή κατάργηση των αρμοδιοτήτων του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης αποφασίστηκε τελικά ο τερματισμός της λειτουργίας του και η απόλυση των δύο εργαζόμενων που απασχολούνταν μεταξύ άλλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των έξη πολιτιστικών συλλόγων που φιλοξενούνται στο αναπαλαιωμένο κτίριο στην Άνω Πόλη(Γοργούς 11), το οποίο πρόσφατα υπέστη σοβαρές ζημιές από πυρκαγιά. Η παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος δημιούργησε λειτουργικά προβλήματα στους Συλλόγους και κυρίως οδήγησε σε εργασιακό αδιέξοδο τις δύο εργαζόμενες, οι οποίες κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Επιπροσθέτως με την παύση της λειτουργίας του υποκαταστήματος στη Θεσσαλονίκη μένουν αναξιοποίητα τα κτήρια επί των οδών Σαχτούρη και Αχιλλέως, τα οποία είχαν παραχωρηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού στον ΟΠΕΠ. Επίσης μένουν αναξιοποίητα και κινδυνεύουν από καταστροφή το Πολιτιστικό Αρχείο και το εκδοτικό απόθεμα του Οργανισμού Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Θεσσαλονίκη 1997» 
Επειδή:
  • Έχει προταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΠ αλλά και από τους ενδιαφερόμενους φορείς η λειτουργία της γραμματειακής στήριξης των αστέγων πολιτιστικών φορέων της Θεσσαλονίκης να ενσωματωθεί στις δραστηριότητες του Υπουργείου Πολιτισμού.
  • Είναι επιβεβλημένη η εργασιακή αποκατάσταση των δύο εργαζομένων
 
Ερωτάται ο κ.Υπουργός   
 
·        Πώς σκοπεύει να αποκαταστήσετε τις δύο απολυμένες εργαζόμενες του υποκαταστήματος του ΟΠΕΠ Θεσσαλονίκης;
·        Ποιο σχέδιο θα εφαρμόσει για την αξιοποίηση των κτηρίων και του αρχειακού και εκδοτικού υλικού που προαναφέρθηκαν;
 
 
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
Αμμανατίδου – Πασχαλίδου Ευαγγελία
 
 
Κουράκης Τάσος

 

Απάντηση: