Βουλή - Ερωτήσεις

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράταση της θητείας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας.

08/09/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:22441/8.9.2011

 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην παράταση της θητείας των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Αγωγής Υγείας.
 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αλλά και η Αγωγή Υγείας είναι απολύτως απαραίτητα εφόδια για τους νέους και τις νέες μας στην προσπάθεια να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη αλλά και πολύπλευρη προσωπικότητα, αναπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση αλλά και μια σφαιρική παιδεία γύρω από την σωματική και ψυχική υγεία που μακροπρόθεσμα έχουν να αποδώσουν πολλαπλά προσωπικά αλλά και κοινωνικά οφέλη.
 Αποτελεί αδιαμφισβήτητη αναγκαιότητα όχι απλώς η διατήρησή τους μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση τους.
 Δυστυχώς όμως αντί να συμβαίνει αυτό, παρατηρούμε μια απαξίωση και μια υποβάθμιση του ρόλου τους. Μόνο έτσι μπορεί να ερμηνευτεί το γεγονός ότι ενώ η θητεία των περίπου 120 Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Υπ. ΠΕ) και Αγωγής Υγείας (Υπ. ΑΥ) σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση έληξε στις 31/08/11, δεν δόθηκε ακόμα ούτε παράταση στη θητεία, ούτε έγινε καινούρια προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης για την εκ νέου κάλυψη των θέσεων αυτών. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στους εκπαιδευτικούς Υπεύθυνους ΕΚΦΕ- ΚΕΠΛΗΝΕΤ- ΣΕΠ ανακοινώθηκε ήδη παράταση της θητείας τους.
Αποτέλεσμα αυτής της ολιγωρίας είναι οι έμπειροι αυτοί εκπαιδευτικοί, να παρουσιαστούν στα σχολεία όπου βρίσκονται οι οργανικές τους θέσεις με την έναρξη της σχολικής χρονιάς με πολλά αρνητικά αποτελέσματα, για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Αγωγή Υγείας.
Με την έλλειψη των υπευθύνων Π.Ε και Α.Υ:
- Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) δεν θα είναι σε θέση να προγραμματίσουν το έργο τους (επισκέψεις σχολείων, εισαγωγικά σεμινάρια, προγραμματισμός δράσεων).
-Η εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων για τη νέα σχολική χρονιά δεν θα διακινηθεί έγκαιρα στα σχολεία για να προγραμματίσουν τις σχετικές δράσεις (καινοτόμα πολύμηνα προγράμματα, σχολικές δραστηριότητες κλπ)
-Δεν θα πραγματοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας Αγωγής Υγείας και Κέντρου Πρόληψης ΟΚΑΝΑ όπως και το πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Αριάδνη» για παρεμβάσεις από τους Υπεύθυνους Α.Υ στα σχολεία το μήνα Σεπτέμβριο για το ασφαλές διαδίκτυο.
 
-Το νέο πρόγραμμα σπουδών για την υποχρεωτική εκπαίδευση στην ενότητα «περιβάλλον και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» που έχει εξαγγελθεί η πιλοτική του εφαρμογή για φέτος θα γίνει δύσκολο να υλοποιηθεί.
 
-Επειδή, η διακοπή ή και η αναστολή των δράσεων και των προγραμμάτων που επιβλέπουν οι Υπεύθυνοι Π.Ε και Α.Υ, θα δημιουργήσει μεγάλο κενό σε δραστηριότητες απαραίτητες σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές και μαθησιακές ανάγκες και η έλλειψη τους είναι ιδιαίτερα σημαντική.
 
Ερωτάται η κυρία Υπουργός:
-Προβλέπεται και πότε θα δοθεί παράταση στην θητεία των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας;
-Πότε θα προκηρυχτούν οι σχετικές θέσεις, ώστε να υπάρχει μια απρόσκοπτη συνέχεια στο εκπαιδευτικό έργο τους;
 
                                                                                                  Ο ερωτών βουλευτής
                                                                                                     Τάσος Κουράκης