Βουλή - Ερωτήσεις

Αναγκαίες οι "Περιοχές ή Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας"

24/03/2009
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

 

Αναγκαίες οι "Περιοχές ή Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας"

Την περίοδο που διανύουμε η σχολική διαρροή συνεχίζει να μεγαλώνει με μεγάλους ρυθμούς. Η κυβέρνηση όμως παρακολουθεί την κατάσταση χωρίς να παίρνει μέτρα ενίσχυσης της μαθητικής ένταξης, χωρίς να αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές ανισότητες που κι΄αυτές αυξάνουν ραγδαία.
Το πρόβλημα των υποβαθμισμένων σχολείων με τους χαμηλούς εκπαιδευτικούς δείκτες π.χ. σε βασικές δεξιότητες όπως η γλώσσα και τα μαθηματικά, ή με τη σχολική διαρροή,   έχει απασχολήσει εδώ και χρόνια τις ευρωπαϊκές χώρες, πολλές  από τις οποίες έχουν προχωρήσει σε πολύ σημαντικά μέτρα. Ένα από αυτά τα μέτρα είναι η θεσμοθέτηση των ΄΄Περιοχών ή Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας΄΄, μέτρο που εφαρμόστηκε με θετικά αποτελέσματα στην Μεγ. Βρετανία, στη Γαλλία, στην Κύπρο και αλλού. Στη Γαλλία μάλιστα οι αρχικές ΄΄Ζώνες΄΄ (Zones d΄ Education Prioritaire)  σταδιακά μετατράπηκαν σε ΄΄Δίκτυα  Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας΄΄ (Reseaux d΄ Education Prioritaire), ώστε η επιλογή των σχολείων που απαιτείται να ενισχυθούν να γίνεται όχι με κριτήριο το γεωγραφικό προσδιορισμό των μειονεκτικών περιοχών, αλλά με βάση τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολεία από διάφορες περιοχές. 
 Ο χαρακτηρισμός μιας περιοχής ως Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας απαιτεί την ύπαρξη αντικειμενικών δεδομένων τα οποία θα πρέπει να απεικονίζουν την εκπαιδευτική κατάσταση που επικρατεί σε μια περιοχή. Έτσι όπου αντιμετωπίζονται περισσότερα προβλήματα η πολιτεία καλείται να παρέμβει ενισχυτικά, παρέχοντας υψηλή χρηματοδότηση, εξειδικευμένο  εκπαιδευτικό προσωπικό, ενισχυτική διδασκαλία, τμήματα ένταξης και υποδοχής αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών, προγράμματα εμψύχωσης και στήριξης της οικογένειας, ενίσχυση της γλωσσομάθειας, ειδικά προγράμματα ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης και ότι άλλο απαιτείται.  
Επειδή, η διεθνής εμπειρία του συγκεκριμένου μέτρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική
Επειδή, συγκεκριμένη πρόταση περί της εφαρμογής των ΄΄Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας΄΄ έχει κάνει στη χώρα μας μεταξύ άλλων και η ΟΛΜΕ
Επειδή, είναι καιρός  αρχικά πιλοτικά, να θεσμοθετηθεί το συγκεκριμένο μέτρο με στόχο να ενισχυθεί άμεσα κάθε σχολική μονάδα, κάθε γειτονιά, κάθε τοπική κοινωνία, περιοχή και περιφέρεια η οποία πλήττεται από την υποβάθμιση και τον κοινωνικό αποκλεισμό
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Αναγνωρίζει η κυβέρνηση την ανάγκη ύπαρξης ζωνών εκπαιδευτικής προτεραιότητας μέσα και από τη διεθνή εμπειρία; Αν ναι, πως προτίθεται να προωθήσει το συγκεκριμένο μέτρο;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Κουράκης Αναστάσιος