Βουλή - Ερωτήσεις

Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

05/02/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Έντονο πρόβλημα επαγγελματικής αποκατάστασης αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και απόφοιτοι του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, παρόλο που οι ανάγκες στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής είναι τεράστιες. Το τμήμα αυτό είναι το μοναδικό με βασικό τίτλο σπουδών στην Ειδική Αγωγή και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1998. Εύλογα όσοι επέλεξαν να σπουδάσουν σʼ αυτό περίμεναν να απορροφηθούν και να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Παρόλα αυτά η ασυνεπής στάση των εκάστοτε κυβερνήσεων οδήγησε στην τραγική κατάσταση σήμερα να υπάρχουν 400 περίπου πτυχιούχοι οι οποίοι εργάζονται αποκλειστικά ως αναπληρωτές, χωρίς δυνατότητα μονιμοποίησης.
Οι συνέπειες αυτής της επαγγελματικής αστάθειας είναι μεγάλες τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές, που ως άτομα με αναπηρία έχουν αυξημένη ανάγκη για σταθερή σχέση με τους διδάσκοντες.
Ερωτάται ο κ. υπουργός
 
1.    Πρόκειται να δοθεί στους αποφοίτους του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής κωδικός Π.Ε. και πότε;  
2.    Θα προκηρυχθούν θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών για την ειδική αγωγή, στις οποίες θα μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις οι απόφοιτοι του εν λόγω τμήματος;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος Κουράκης