Βουλή - Ερωτήσεις

Αναστολή της συγχώνευσης του σχολείου Πενταβρύσου-Τσάκωνης και Χιλιοδέντρου στην Καστοριά.

22/08/2012
Προς: 
τον κ. Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:22.8.2012/916

Αναστολή της συγχώνευσης του σχολείου Πενταβρύσου-Τσάκωνης και Χιλιοδέντρου στην Καστοριά.

Το δημοτικό σχολείο Πενταβρύσου-Τσάκωνης του δήμου Καστοριάς λειτουργούσε από το 1995 ως εξαθέσιο σχολείο σε μια παραμεθόρια περιοχή που προσπαθεί μέσα από πολλές δυσκολίες να κρατηθεί ακμαία και να αναπτυχθεί.  Το σχολείο λειτουργεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά, συμμετέχει σε όλες τις σύγχρονες σχολικές δραστηριότητες, εξοπλίζεται με όλα τα απαιτούμενα μέσα διδασκαλίας, παρέχοντας εκσυγχρονισμένη εκπαίδευση στους μαθητές του.

Το εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Πενταβρύσου-Τσάκωνης  με την υπ’ αρ. 29984/Δ4/2011 ΦΕΚ τΒ 440/18-3-2011 με ημερομηνία κυκλοφορίας την 21-4-2011, όπως τροποποιήθηκε με την 71338/Δ4/24-06-2011 ΦΕΚ 1573/τΒ/27-06-2011 του υπουργείου Παιδείας συγχωνεύεται με το εξαθέσιο δημοτικό σχολείο Χιλιοδένδρου. Μετά την έντονη αντίδραση των κατοίκων και όλων των φορέων της περιοχής με συνεχείς κινητοποιήσεις, το Υπουργείο εξέδωσε απόφαση με αριθμό 82270/Δ4 ΦΕΚ 1812/τΒ/11-08-2011 που αναστέλλει την εφαρμογή της προηγούμενης απόφασης για ένα έτος μαζί με άλλα 16 σχολεία σε ολόκληρη την χώρα.

Ωστόσο, στη συνέχεια ακολούθησε νέα απόφαση με αριθμό 41642/Δ4 ΦΕΚ 1293/τΒ/11-04-2012, με την οποία εξαιρείται το Δημοτικό Σχολείο Πενταβρύσου-Τσάκωνης από τις ανανεώσεις των αναστολών που έγιναν για όλα τα υπόλοιπα σχολεία της επικράτειας, χωρίς εμφανή αιτία και με δεδομένο ότι είχε κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Υπουργείου στο ΣτΕ, στην οποία ήταν συναιτών και ο δήμος Καστοριάς. Η αίτηση ακύρωσης δεν έχει ακόμα εκδικαστεί και η όλη διαδικασία αναβλήθηκε για τον Οκτώβριο του 2012.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να αναστείλει την εφαρμογή της περσινής απόφασης για τη συγχώνευση και για το σχολικό έτος 2012-2013, όπως ακριβώς έγινε και για τα υπόλοιπα σχολεία της χώρας που είχαν τύχει αναστολής εφαρμογής της απόφασης συγχώνευσης, τουλάχιστον μέχρι να εκδοθεί η σχετική απόφαση του ΣτΕ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Τάσος Κουράκης

Ευάγγελος Διαμαντόπουλος