Βουλή - Ερωτήσεις

Απλήρωτο και μη μόνιμο το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων

26/11/2009
Προς: 
τους κκ. Υπουργούς • Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης •Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 1620/26.11.2009
 
Απλήρωτο και μη μόνιμο το προσωπικό καθαριότητας των σχολείων
 
Το σοβαρό πρόβλημα της καθαριότητας των σχολικών μονάδων όχι μόνο δεν έχει λυθεί αλλά έχει πάρει και σοβαρές διαστάσεις και λόγω των αυξημένων υγειονομικών αναγκών.
Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ με το 55028 /Δ4 15 - 05 – 2009 έγγραφό της ζήτησε από τις σχολικές επιτροπές να υπογράψουν συμβάσεις έργου με το προσωπικό καθαρισμού   των σχολείων. Με τον τρόπο αυτό οι πρόεδροι των σχολικών επιτροπών εμφανίζονται ως εργοδότες και υπεύθυνοι για την μισθοδοσία τους.
Σύμφωνα όμως με σχετική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της ΚΕΔΚΕ η διαδικασία αυτή είναι μη νόμιμη και ενέχει σοβαρούς κινδύνους για τους εμφανιζόμενους ως εργοδότες ενώ σύμφωνα με την Υ.Α. 140122/Δ4 και την ΚΥΑ 966/Δ4/17.2.09 ρητά ανατίθεται στον ΟΣΚ και όχι στις σχολικές επιτροπές ο ρόλος του εργοδότη.
Μέχρι τώρα πολλοί πρόεδροι σχολικών επιτροπών έχουν αρνηθεί να υπογράψουν τις συμβάσεις με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν απλήρωτοι και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη. Επίσης η Υπουργός δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα σε σχετικά αιτήματα για λύση του προβλήματος.
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
  1. Θα προσληφθεί από το Υπουργείο Παιδείας μόνιμο προσωπικό καθαριότητας των σχολείων το οποίο θα παραμένει καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους;
  2. Θα ληφθούν μέτρα για την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων του προσωπικού καθαριότητας των σχολείων το οποίο παραμένει απλήρωτο και ανασφάλιστο;
  3. Πώς θα εφαρμοστούν τα πρόσθετα μέτρα που ελήφθησαν για τον ιό της γρίπης Η1Ν1, όταν η καθαριότητα γίνεται με συμβασιούχους που η σύμβασή τους ορίζει να μπαίνουν στα σχολεία μετά την λήξη της σχολικής εργασίας;
  4. Μετά την ψήφιση του ν. 3577/2007 όπου στο άρθρο 35 αναφέρεται ρητά ότι «1.α. Από την 1.4.2007 οι αποδοχές του προσωπικού που κατατάχθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 A΄), σε οργανικές θέσεις καθαριστριών/ καθαριστών (ΥΕ), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και απασχολείται στον καθαρισμό των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και του προσωπικού που προσλαμβάνεται με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» μήπως πρέπει να απεμπλακούν οι σχολικές επιτροπές από την μισθοδοσία των καθαριστριών, διότι από το 2007 που ισχύει ο νόμος έως σήμερα έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα λόγω της ελλιπούς και με μεγάλες καθυστερήσεις χρηματοδότησής τους.
 
26.11.09
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
 
Κουβέλης Φώτης
 
 
 Κουράκης Τάσος
 
 

 

Απάντηση: