Βουλή - Ερωτήσεις

Αποκλεισμένη η Πιερία από τον νέο σχεδιασμό της εθνικής οδού

03/04/2008
Προς: 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

Αποκλεισμένη η Πιερία από τον νέο σχεδιασμό της εθνικής οδού

Χρόνια τώρα περιμένουν οι κάτοικοι του νομού Πιερίας την ολοκλήρωση των έργων του οδικού άξονα Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι (ΠΑΘΕ).Οι μελέτες που είχαν εκπονηθεί με την ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ)/ ΠΑΘΕ  του ΥΠΕΧΩΔΕ, προέβλεπαν για το νομό ολοκληρωμένους κόμβους στο Αιγίνιο, τον Κορινό, την Πύδνα, τη Σκοτίνα και τον Πλαταμώνα. Μετά την εκχώρηση από την υπηρεσία, του αντικειμένου του έργου στην η ΕΥΔΕ - ΟΑΠ (Οδικών Αξόνων με Παραχώρηση) τα έργα θα κατασκευάζονται  πλέον με παραχώρηση σε εργολάβους, έναντι κάποιων χρόνων εκμετάλλευσης, υπό την επίβλεψή της.  
Με την εκχώρηση του συγκεκριμένου τμήματος του έργου σε ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή αλλάζει ο σχεδιασμός και οι κόμβοι Κορινού και Αιγινίου προβλέπεται να κατασκευαστούν ως ημικόμβοι ενώ οι κόμβοι της Πύδνας  και της Σκοτίνας δεν κατασκευάζονται.
Ο νέος σχεδιασμός αποτελεί τροχοπέδη, τη στιγμή που η Πιερία στοχεύει στην ανάπτυξη της μέσα από τον τουρισμό με συγκριτικό πλεονέκτημα τις παραλίες της. Η κυβέρνηση παραβλέπει το γεγονός ότι τόσο ο σιδηροδρομικός άξονας όσο και η Εθνική Οδός κόβουν στα δύο την Πιερία αποκόπτοντας το παραλιακό της τμήμα από τον υπόλοιπο νομό, χωρίς να προβλέπεται σε αντιστάθμισμα η ανάπτυξη πλήρων κόμβων. Και σε ανταμοιβή, θα κληθούν οι πολίτες να επιβαρυνθούν με νέα διόδια και με αύξηση των τιμών τους.
 
Ερωτάται ο κ. υπουργός
1) Ποιος και γιατί αποφάσισε την αλλαγή του σχεδιασμού της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων και με ποιο σκεπτικό;
2) Έχει πρόθεση η πολιτεία να επανεξετάσει το ζήτημα και να επιστρέψει στον αρχικό σχεδιασμό που είναι και αίτημα των  τοπικών φορέων;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος Κουράκης