Βουλή - Ερωτήσεις

Διακίνηση αυτοαναφλεγόμενου κάρβουνου από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

09/04/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Ερώτηση

Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης διακινούνται το τελευταίο διάστημα μεγάλες ποσότητες κάρβουνου, περίπου 500.000 τόνοι το χρόνο, το οποίο προέρχεται από την Ινδονησία με προορισμό τα Σκόπια. Η επικινδυνότητα του εν λόγω φορτίου- ΙΜΟ 4- συνίσταται, εκτός των υπολοίπων στην αυτοανάφλεξή του όταν παραμένει στα κρηπιδώματα του λιμανιού, με δυσμενείς επιπτώσεις για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων του ΟΛΘ αλλά και επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον της πόλης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των αρχών της προστασίας του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, ήταν το πρώτο λιμάνι της Μεσογείου που πιστοποιήθηκε για περιβαλλοντικά θέματα, με το "Port Environmental Review System" (PERS), από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λιμένων (ESPO) και την ECOPORTS Foundation. Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) με πρόσφατη ανακοίνωσή του στον τοπικό Τύπο επιχείρησε να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του προβλήματος και να μετατοπίσει τις ευθύνες στις πρόσφατες κινητοποιήσεις των εργαζομένων, αμφισβητώντας συγχρόνως την επικινδυνότητά του. Παρά την τελευταία στάση της Διοίκησης του ΟΛΘ, πρόσφατα το Τμήμα Περιβάλλοντος, Υγιεινής και Ασφάλειας του ΟΛΘ με δύο έγγραφά του ( 6377/10.7.2007 και 7272/9.8.2007 ) προς το Ναυτικό Πρακτορείο που είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά του είχε επισημάνει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Στο πρώτο έγγραφό του είχε ζητήσει από το εν λόγω πρακτορείο: την προσκόμιση εκ νέου Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού για το συγκεκριμένο φορτίο, ώστε να κατηγοριοποιηθεί ο βαθμός επικινδυνότητάς του. την ταχύτερη απομάκρυνσή του από τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του ΟΛΘ, καθώς επίσης και τη λήψη πρόσθετων μέτρων μέχρι την απομάκρυνσή του. Στο μεταγενέστερο έγγραφό του και για τη συνέχιση της διακίνησης του φορτίου ζητά τη λήψη πρόσθετων μέτρων μετά από πρόταση ειδικών εμπειρογνωμόνων. Μέχρι τότε προτείνει την άμεση τοποθέτηση τροχήλατων πυροσβεστήρων και την κάλυψη του φορτίου με ειδικά υλικά.

Επειδή μετά από καταγγελίες πληροφορούμαστε ότι κανένα μέτρο δεν έχει παρθεί έως και σήμερα, το κάρβουνο παραμένει στα κρηπιδώματα, συνεχίζει να «καπνίζει» και να αυτοαναφλέγεται,

ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής:

Πόσο συμβατές είναι οι τρέχουσες συνθήκες παραμονής και διαχείρισης του κάρβουνου με τις διεργασίες του ευρωπαϊκού προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης (PΕRS) με τις οποίες έχει πιστοποιηθεί το λιμάνι ;

Έχει δηλωθεί από τη Διοίκηση του ΟΛΘ στο Φορέα Πιστοποίησης η προαναφερόμενη παραμονή του κάρβουνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου και εάν ναι υπάρχει έγκριση;

Το Λιμεναρχείο, ως υπεύθυνο για την είσοδο των εμπορευμάτων και των παραστατικών τα οποία έχουν υποβληθεί, έχει λάβει υπόψη του το πρόβλημα και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ;

Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνη για την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας έχει ενημερωθεί και ποια μέτρα προτίθεται να πάρει;

Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Ευαγγελία Αμμανατίδου – Πασχαλίδου