Βουλή - Ερωτήσεις

Ερώτηση και Α.Κ.Ε.: Φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

06/08/2014
Προς: 
τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οικονομικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκολλού κατάθεσης:189/1714/06.08.2014

 Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.


Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εφεξής Φεστιβάλ), ένας ιστορικός θεσμός με σημαντική πολιτιστική προσφορά, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Σε επίπεδο εκδηλώσεων, το ελληνικό τμήμα του Φεστιβάλ, το οποίο θα μπορούσε να αναδείξει και να προωθήσει την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή, πλέον υπολειτουργεί, καθώς το διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ, που παλαιότερα έδινε ώθηση στον ελληνικό κινηματογράφο, πλέον δεν υφίσταται. Επιπλέον, η μείωση της χρηματοδότησης του Φεστιβάλ από το ελληνικό Δημόσιο καθιστά δύσκολη έως αδύνατη την συνολική αναβάθμιση του θεσμού που αποτελούσε πόλο έλξης για τους Έλληνες κινηματογραφόφιλους και σημείο αναφοράς των ετήσιων κινηματογραφικών εκδηλώσεων κατά το πρόσφατο παρελθόν.  Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι πως άλλοι νεοσύστατοι κινηματογραφικοί θεσμοί της Αθήνας, ιδιωτικού χαρακτήρα, με διαγωνιστικό τμήμα,  σταδιακά, επωφελούμενοι από τη συνεχή μείωση κύρους  του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,  μετατρέπονται σε νέους πόλους της εγχώριας κινηματογραφικής σκηνής, γεγονός που και την πολιτιστική αποκέντρωση υπονομεύει, αλλά και διευκολύνει τον έλεγχο του ελληνικού κινηματογράφου από συγκεκριμένα ολιγάριθμα ιδιωτικά συμφέροντα.

 

Πέραν όμως της πλημμέλειας των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, παρατηρούνται σοβαρές παρατυπίες όσον αφορά στην οικονομική διαχείριση και στην διοικητική οργάνωση του Φεστιβάλ.


 Συγκεκριμένα:


Την τετραετία 2010 – 2013,  δημιουργήθηκε οφειλή προς το ΙΚΑ ύψους 373.471,83 Ευρώ, ενώ το προηγούμενο διάστημα δεν υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα προς τα ασφαλιστικά ταμεία.  Εν μέρει η δημιουργία του χρέους φαίνεται ότι οφείλεται στη μείωση της τακτικής ετήσιας επιχορήγησης του κράτους προς το φεστιβάλ. Σύμφωνα όμως με δημοσίευμα της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” στις 14/7/2014, το Φεστιβάλ φέρεται να έλαβε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο για να αποπληρώσει τις οφειλές προς το ΙΚΑ. Αντ' αυτού όμως, το Φεστιβάλ φέρεται να προέβη σε ρύθμιση των χρεών με το ΙΚΑ σε 48 δόσεις, χρησιμοποιώντας την έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου για την κάλυψη άλλων τρεχουσών αναγκών, διαφορετικών από τον λόγο για τον οποίο είχαν δοθεί τα χρήματα.

Πέραν της μειούμενης χρηματοδότησης και της κατάργησης του ελληνικού διαγωνιστικού τμήματος του, το άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είναι η έλλειψη έκδοσης οργανογράμματος του. Σύμφωνα με το νόμο 3905/2010 (άρθρο 49, παράγραφος 5) το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έπρεπε να καταθέσει τέσσερεις μήνες μετά την έναρξη της θητείας του πρόταση κανονισμού λειτουργίας του Φεστιβάλ προς τους Υπουργούς Πολιτισμού, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης  και Οικονομικών  ώστε αυτό να εγκριθεί με σχετική ΚΥΑ. Με δεδομένο ότι το Δ.Σ. του Φεστιβάλ έχει αναλάβει από τον Ιούλιο του 2011, η εν λόγω κατάθεση οργανογράμματος έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το Νοέμβριο του 2011. Αντί για αυτό όμως, τρία χρόνια μετά την ανάληψη εκ μέρους του Δ. Σ. του Φεστιβάλ, πρόταση οργανογράμματος δεν έχει υπάρξει, γεγονός για το οποίο η εποπτεύουσα Πολιτεία δεν έχει ζητήσει ευθύνες, ενώ η έλλειψη οργανογράμματος επιτρέπει όπως θα τεκμηριωθεί και παρακάτω, πλήθος παρατυπιών και δυσλειτουργιών

Χαρακτηριστική δυσλειτουργία υπάρχει αναφορικά με τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή και των Διευθυντών των επί μέρους Διευθύνσεων του Φεστιβάλ. Την θέση του Γενικού Διευθυντή έχει αναλάβει από τον Ιούνιο του 2010  ο κύριος Εϊπίδης, διατηρώντας ταυτόχρονα  την θέση του Διευθυντή στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Εϊπίδης επιλέχθηκε να καλύψει προσωρινά τη θέση του Γενικού Διευθυντή εξαιτίας της επιτυχημένης θητείας του στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, όμως ο νέος νόμος που εν συνεχεία ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2010 (άρθρο 27 του Νόμου 3905/2010), όριζε με σαφήνεια ότι έπρεπε να υπάρξει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση και όχι ανάθεση αυτής. Προκήρυξη της θέσης έγινε πολύ μετά, μόλις το 2012, αλλά πάγωσε με απόφαση του τότε Υφυπουργού κ. Τζαβάρα, χωρίς ποτέ να «ξεπαγώσει». Επίσης, οι θέσεις των 4 Διευθυντών των Τμημάτων του Φεστιβάλ (Διεύθυνση Φεστιβάλ, Διεύθυνση Διεθνών Οπτικοακουστικών Παραγωγών, Διεύθυνση Μουσείου Κινηματογράφου, Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης) που προβλέπονταν από τα άρθρα 29, 30, 31, 32 του Νόμου  3905/2010 δεν καλύφθηκαν ποτέ, γεγονός που σε συνδυασμό με την απουσία οργανογράμματος, εκτός του ότι αποτελεί παράβαση του Νόμου, έχει οδηγήσει στον υπερσυγκεντρωτισμό στα χέρια ολίγων, των αρμοδιοτήτων που κανονικά κατά την πρόβλεψη του νομοθέτη θα έπρεπε να επιμερισθούν. Τέτοιες πρακτικές όμως έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία κλειστών και ελεγχόμενων στεγανών εντός του Φεστιβάλ.

Οι παρατυπίες συνεχίζονται όσον αφορά στην διοικητική οργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ. Εκτός  της φωτογραφικής τροποποίησης του άρθρου 14 του ν. 3852/2010 με το άρθρο 24 του ν. 4217/2014, με την οποία προσπεράστηκε το κώλυμα υποψηφιότητας του κ. Μπουτάρη, για τη θέση του δημάρχου Θεσσαλονίκης καθώς αυτός παραιτήθηκε της Προεδρίας του Φεστιβάλ, καθυστερημένα, μόλις τον Δεκέμβριο του 2013, έχουμε επίσης μια σειρά από άλλες δυσλειτουργίες.

Εξαιτίας της απουσίας οργανογράμματος η πλήρωση των διαφόρων διοικητικών θέσεων του Φεστιβάλ, ελλείψει συγκεκριμένων κριτηρίων πλήρωσης, πραγματοποιείται με όρους που ευνοούν την δημιουργία κλίματος αδιαφάνειας και ευνοιοκρατίας και προκαλεί προσκόμματα στην εύρυθμη λειτουργία του Φεστβάλ.   

Εξαιτίας ακριβώς της απουσίας οργανογράμματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, κατέστη δυνατόν τουλάχιστον κατά το έτος 2012, να λαμβάνει δυο μισθούς ο Διευθυντής του Φεστιβάλ, κ. Εϊπίδης, ο οποίος πρόσφατα παραιτήθηκε λόγω λήξης της θητείας του.

Εξαιτίας, τέλος, της απουσίας οργανογράμματος και εξαιτίας του διοικητικού κενού που έχει δημιουργηθεί ακόμα και πρόσωπα εκτός του Δ. Σ. του Φεστιβάλ διευκολύνονται να συγκεντρώνουν στο πρόσωπό τους υπερεξουσίες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα (εφημερίδα Θεσσαλονίκη, left.gr κλπ.) φέρεται να ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες, στενή τη εννοία, πρόσωπο,  η οποία στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ αλλά και στα πρακτικά του Δ. Σ. του Φεστιβάλ αναγράφεται ως υπεύθυνη Γενικού Συντονισμού, χωρίς όμως να είναι υπάλληλος του Φεστιβάλ ή μέλος του Δ.Σ. του. Το εν λόγω πρόσωπο ασκεί τις  μεγάλες αυτές αρμοδιότητες, ως εκπρόσωπος της εταιρείας “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”, εταιρεία που έχει συνάψει τουλάχιστον δύο συμβάσεις έργου με το Φεστιβάλ, έναντι αμοιβής. Αντικείμενο των συμβάσεων είναι γενικώς ο συνολικός συντονισμός του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ο συντονισμός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα και γενικά ο συντονισμός της ετήσιας δραστηριότητας του Οργανισμού και η κατάρτιση σε συνεργασία με τη Διοίκηση του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και η σύνταξη προτάσεων για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία μπορεί να ενταχθεί το Φεστιβάλ και η εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Φεστιβάλ. Η εταιρεία, επίσης, συντάσσει προτάσεις για την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ, σε συνεργασία με την Διοίκηση. Με  άλλα λόγια αντικείμενο των συμβάσεων Εταιρείας και Φεστιβάλ είναι ακριβώς το έργο το οποίο θα έπρεπε να υλοποιούν οι Διευθύνσεις των Τμημάτων του Φεστιβάλ, των οποίων οι Διευθυντικές θέσεις ποτέ δεν στελεχώθηκαν! Έτσι λοιπόν, εξωτερική συνεργάτης του Φεστιβάλ, εκμεταλλευόμενη την έλλειψη οργανογράμματος, φέρεται να ασκεί διοικητικές αρμοδιότητες που θα έπρεπε να ασκούνται από όργανα του Οργανισμού και να διαχειρίζεται κονδύλια του Φεστιβάλ, χωρίς να νομιμοποιείται να ασκήσει διοίκηση στενή τη εννοία, γεγονότα όλα αυτά εξόχως ανησυχητικά.

Ανησυχητικό είναι, επιπροσθέτως, ότι οι εν λόγω συμβάσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς κήρυξη διαγωνισμού αλλά κατόπιν δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και το ότι, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εκταμιεύονται προς την “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.” ποσά σημαντικώς μεγαλύτερα από τα συμφωνηθέντα βάσει των 2 συμβάσεων, 36.000 Ευρώ και 25.200 Ευρώ πλέον ΦΠΑ, που εντοπίσθηκαν, κατά τα δημοσιεύματα. Συγκεκριμένα, η εταιρεία φέρεται να εισέπραξε 126.534,12 ευρώ για το 2011, 114.583,47 ευρώ για το 2012 και 114.303,87 ευρώ για το πρώτο επτάμηνο του 2013.

Όλα αυτά συμβαίνουν, ενόσω ποτέ δεν έχει διενεργηθεί διαχειριστικός οικονομικός έλεγχος του Φεστιβάλ από το εποπτεύον Υπουργείο  και ενώ πλέον ο κ. Δημήτρης Εϊπίδης, έχει παραιτηθεί, καθώς έληξε η θητεία του. Μετά την λήξη της θητείας του κ. Εϊπίδη, οι θέσεις του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Διευθυντή του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, οι μόνες Διευθυντικές θέσεις που ήταν συμπληρωμένες στο Φεστιβάλ, είναι πλέον και αυτές κενές. Παρά ταύτα το Υπουργείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει με απάθεια το θεσμό.


Επειδή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι ένας θεσμός με σημαντική προσφορά στον πολιτισμό.


Επειδή το ελληνικό τμήμα του Φεστιβάλ έδινε στο παρελθόν μεγάλη ώθηση στον ελληνικό κινηματογράφο.


Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιαχείρισης στο Φεστιβάλ.


Επειδή το Φεστιβάλ αντιμετωπίζει προβλήματα συγκρότησης διοικητικών οργάνων του.


Επειδή όσα καταγγέλλονται με το ανωτέρω δημοσίευμα της εφημερίδας “Θεσσαλονίκη” είναι ιδιαιτέρως σοβαρά.


Επειδή δεν πρέπει να αιωρούνται σκιές πάνω από φορείς, εποπτευόμενους από το ελληνικό Δημόσιο, που λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.


Ερωτώνται οι κ. κ.Υπουργοί:


•    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ούτως ώστε να αναβαθμιστεί το Φεστιβάλ;

•    Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί ούτως ώστε να επαναλειτουργήσει το ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ;

•    Ποιες ήταν οι πάγιες και οι έκτακτες επιχορηγήσεις του Υπ. Πολιτισμού προς το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2009 έως 2014, αναλυτικά και κατ΄ έτος;

•    Ποιο είναι το ακριβές ύψος των ευρωπαϊκών κονδυλίων που διατέθηκαν στο Φεστιβάλ κινηματογράφου κατά τα έτη 2009 έως 2014 και σε ποιες δράσεις διατέθηκαν τα ποσά αυτά ;

•    Ποιο είναι το ακριβές ύψος των χορηγιών προς το Φεστιβάλ από τρίτους ήτοι: στενός και ευρύτερος δημόσιος τομέας, εταιρείες, ιδρύματα κλπ., κατά τα έτη 2009 έως 2014 και σε ποιες δράσεις διατέθηκαν τα ποσά αυτά ;

•    Ποιες είναι οι οφειλές του Φεστιβάλ προς το ΙΚΑ; Πώς έχουν διαμορφωθεί ανά οικονομικό έτος;

•    Δόθηκε έκτακτη επιχορήγηση προς το Φεστιβάλ για να καλυφθούν οι οφειλές του προς το ΙΚΑ; Πώς αξιοποιήθηκε η επιχορήγηση αυτή από το Φεστιβάλ;

•    Πότε θα  προβεί στην προκήρυξη θέσης του Διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης;

•    Πότε θα προβεί στην έκδοση οργανογράμματος του Φεστιβάλ;

•    Ποιες συμβάσεις έχει συνάψει το Φεστιβάλ με την εταιρεία “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”; Τι διαδικασία ακολουθήθηκε για τη σύναψη των συμβάσεων αυτών;

•    Γιατί το Φεστιβάλ ανέθεσε το συνολικό συντονισμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το συντονισμό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα και γενικά το συντονισμό της ετήσιας δραστηριότητας του Οργανισμού και την κατάρτιση σε συνεργασία με τη Διοίκηση του προϋπολογισμού των εκδηλώσεων, καθώς επίσης και τη σύνταξη προτάσεων για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία μπορεί να ενταχθεί το Φεστιβάλ και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Φεστιβάλ στην εταιρεία “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”;

•    Ποιες είναι οι αρμοδιότητες που ασκεί στο Φεστιβάλ η εκπρόσωπος της συμβεβλημένης με το Φεστιβάλ εταιρείας “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”;


Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή των Ελλήνων:


•    Οι βεβαιώσεις αποδοχών του Διευθυντή του Φεστιβάλ για τα έτη 2010 - 2014.

•    Οι συμβάσεις που έχει συνάψει το Φεστιβάλ με την εταιρεία “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.”, οι προκηρύξεις βάσει των οποίων συνήφθησαν οι συμβάσεις αυτές και όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν στη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη σύναψη των συμβάσεων.

•    Όλα τα παραστατικά πληρωμής της εταιρείας “Ανδρέας Ρεμούνδης και ΣΙΑ Ε.Ε.” από το Φεστιβάλ.

•    Ο ισολογισμός και ο απολογισμός του Φεστιβάλ. για  τα έτη 2009 έως 2014


Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές


Άννα Χατζησοφιά

Μαρία Κανελλοπούλου

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

Ευγενία (Τζένη)Βαμβακά

Έφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη

Αναστάσιος (Τάσος) Κουράκης

Γιώργος Πάντζας

Γεσθημανή (Μάνια) Παπαδημητρίου

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

 

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1nsNFh0