Βουλή - Ερωτήσεις

Καθυστέρηση στην κατασκευή κολυμβητηρίου στο Κιλκίς.

10/06/2008
Προς: 
Υπουργό Πολιτισμού
Ερώτηση

 

Καθυστέρηση στην κατασκευή κολυμβητηρίου στο Κιλκίς.
 
Με την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, η τότε κυβέρνηση κατήρτισε το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004» με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων κέντρου-περιφέρειας και οι οποίες θα δημιουργούνταν λόγω της κατασκευής μεγάλου αριθμού έργων στην Αθήνα εξ’ αιτίας των αγώνων. Το πρόγραμμα γέννησε την ελπίδα στη κοινωνία για τη δημιουργία αθλητικών υποδομών σε όλη την περιφέρεια και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της ελληνικής νεολαίας.
Ένα έργο, από τα πολλά που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα, είναι το κολυμβητήριο του Κιλκίς. Έργο ζωής και όνειρο δεκαετιών για την τοπική κοινωνία. Χάρη στο πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004», η έναρξη της κατασκευής του έγινε δεχτή με ενθουσιασμό. Δυστυχώς όμως πτωχεύσεις εργολάβων και άλλες καταστάσεις κατέστησαν την ολοκλήρωση του αδύνατη.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία κατασκευής ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2001, ημερομηνία πρώτης δημοπρασίας του έργου με προϋπολογισμό 4.155.539 ευρώ. Η δημοπρασία δεν ανέδειξε ανάδοχο και χαρακτηρίστηκε άγονη. Στη συνέχεια, ορίσθηκε δεύτερη δημοπρασία, τον Αύγουστο του 2002, με προϋπολογισμό μελέτης 5.194.360 ευρώ. Σ’ αυτήν αναδεικνύεται ανάδοχος η εταιρεία «Κ.Μεσάϊκος Α.Τ.Ε.Β.Ε.» με την οποία υπογράφεται σύμβαση το Φεβρουάριο του 2003 με τελικό προϋπολογισμό μελέτης 5.194.360 ευρώ. Η εργολαβία σ’ αυτήν την περίπτωση διακόπηκε με ευθύνη του αναδόχου, έχοντας πιστοποιηθεί κατασκευασμένο έργο συνολικού ύψους 1.025.220 ευρώ ή 20% του συνολικού προϋπολογισθέντος κόστους.
Το Μάρτιο του 2006 ο απερχόμενος ανάδοχος αντικαταστάθηκε από την εταιρεία «Θεσμική Α.Ε.», ενώ συντάχθηκε μια μόνο πιστοποίηση για το νέο ανάδοχο ύψους 212.500 ευρώ. Δυστυχώς, το Σεπτέμβριο 2007 διαλύθηκε και η νέα εργολαβία με αποτέλεσμα το έργο να παραμένει ημιτελές.  Σε μια περίοδο μάλιστα που έχει εξαγγελθεί πως το 80% των πόρων του Ε.Σ.Π.Α. θα κατευθυνθεί στην περιφέρεια.
Η πρωτεύουσα πόλη του Κιλκίς στερείται εγκαταστάσεων και υποδομών που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. Η γειτνίαση με τη Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία και τροχοπέδη για την ανάπτυξη του Κιλκίς.
Από τη στιγμή που ήδη έχει δαπανηθεί σχεδόν το 1/5 της συνολικής δαπάνης και έχουν προχωρήσει ως ένα βαθμό οι εργασίες,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
Ποιες ενέργειες προβλέπεται να γίνουν ώστε να ολοκληρωθεί το κολυμβητήριο του Κιλκίς ;
 
Προτίθεσθε να εξασφαλίσετε τα απαιτούμενα κονδύλια για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την υποχρέωση που έχετε αναλάβει ως πολιτεία, ή θα αναλάβετε την ευθύνη να στερήσετε από τους πολίτες του Κιλκίς, αλλά και της ευρύτερης περιοχής από ένα έργο που θα έδινε σημαντική διέξοδο στους νέους σε αντίθεση με σήμερα που ο χώρος έχει εγκαταλειφτεί;
 
 Σε ποιο κωδικό χρηματοδότησης πρόκειται να ενταχθεί το έργο και ποιο το χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσής του;   
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
Αμμανατίδου Πασχαλίδου Ευαγγελία
 
 
 
Κουράκης Τάσος