Βουλή - Ερωτήσεις

Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων Ιτέας και Γυμνασίου Φαναρίου ν. Καρδίτσας

27/07/2012
Προς: 
τον Υπουργό Παιδείας , Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:27.7.2012/475
 
 
Κατάργηση Λυκειακών Τάξεων Ιτέας και Γυμνασίου Φαναρίου ν. Καρδίτσας
 
 
 Το σχολικό έτος 2011-12στο νομό Καρδίτσας έγιναν εκτεταμένες συγχωνεύσεις-καταργήσεις σχολικών μονάδων τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έπληξαν τον εκπαιδευτικό χάρτη της περιοχής, αφού με τον έναν ή τον άλλο τρόπο άγγιξαν 120 σχολεία. Σε συνέχεια αυτής της πολιτικής δρομολογείται φέτος και η κατάργηση των Λυκειακών Τάξεων Γυμνασίου Ιτέας και του Γυμνασίου Φαναρίου (πρώην Πειραματικού), η οποία είχε ανασταλεί με την απόφαση  82273/Δ4/20-07-2011/ΥΠΔΒΜΘ και αριθμό ΦΕΚ 1812/τΒ’/11-8-2011 για το έτος 2011-12, ύστερα από  δυναμικές κινητοποιήσεις μαθητών και γονέων και άλλων τοπικών φορέων που ζητούσαν, όχι μόνο την ακύρωση της κατάργησης, αλλά την αναβάθμιση των σχολείων σε Λύκειο (Ιτέα) και Πειραματικό (Φανάρι).
  Η επικείμενη κατάργηση των δύο σχολείων προκαλεί και πάλι αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, αφού πρόκειται για δυο σχολικές μονάδες που όχι μόνο εξυπηρετούν  τις ανάγκες μαθητών και των γύρω χωριών ,αλλά είναι και δύο ζωντανά κύτταρα στην τοπική κοινωνία με έντονη δραστηριότητα και ποικίλες δράσεις (πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ημερίδες, προγράμματα για το περιβάλλον, δεντροφυτεύσεις, συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων, διάκριση σε πανευρωπαϊκό διαγωνισμό eLearning ,πανελλήνια βράβευση σχολικής χορωδίας ,εισαγωγή του 80%-85% των μαθητών σε ΑΕΙ –ΤΕΙ).Επιπλέον διαθέτουν άρτιο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και κάθε έτος παρουσιάζουν αύξηση του μαθητικού δυναμικού τους, δεδομένης της επιστροφής πολλών οικογενειών από τα αστικά κέντρα στα χωριά της περιοχής τους.
 Επειδή τα χρήματα που θα κερδίσει το κράτος από την κατάργηση των σχολείων, θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που θα χρειαστούν για τη μεταφορά των μαθητών σε  άλλες σχολικές μονάδες , χρήματα που θα επιβαρύνουν τον δήμο ή τους ίδιους τους γονείς.
 Επειδή οι συγχωνεύσεις, υποβιβασμοί και καταργήσεις σχολείων που σχεδιάστηκαν μόνο με λογιστικής φύσης γνώμονα έχουν ως αποτέλεσμα ιδιαίτερα αρνητικές κοινωνικές κι  εκπαιδευτικές συνέπειες.
 Επειδή είναι σαφής η τάση επιστροφής, τώρα στην περίοδο της κρίσης, οικογενειών στην περιφέρεια και στο νομό μας.
 Επειδή η κατάργηση των σχολικών μονάδων δημιουργεί επιπλέον οικονομικά προβλήματα στις οικογένειες πέραν αυτών που προκύπτουν από την οικονομική κρίση.
ερωτάται ο κ. Υπουργός
1.  Τι προτίθεται να κάνει για να ανακληθεί οριστικά η κατάργηση των συγκεκριμένων σχολικών μονάδων;
2.  Προτίθεται να επανεξετάσει τις εκτεταμένες συγχωνεύσεις-καταργήσεις που σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και μετά από διάλογο με τους κατά τόπους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα της κάθε περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια και τις ιδιαίτερες τοπικές απόψεις;
 
                                         Οι ερωτώντες βουλευτές
 
 
 
Νίκος Μιχαλάκης                Τάσος Κουράκης             Παναγιώτα Δριτσέλη