Βουλή - Ερωτήσεις

Καταργείται το Γυμνάσιο στο Πλατύ (περιφερειακή ενότητα Ημαθίας).

25/07/2011
Προς: 
την κα Υπουργό -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Ερώτηση

Καταργείται το Γυμνάσιο στο Πλατύ (περιφερειακή ενότητα Ημαθίας).
 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1575 που εκδόθηκε στις 27 Ιουνίου 2011 καταργείται το Γυμνάσιο στο Πλατύ στην περιφερειακή ενότητα Ημαθίας. Πρόκειται για τη μοναδική σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης η οποία καταργείται στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο στο Πλατύ  έχει δυναμικό 150 περίπου παιδιών, ενώ μεγάλος αριθμός μαθητών προέρχεται από γειτονικά χωριά. Συστεγάζεται δε με το Λύκειο στην ίδια περιοχή σε ένα νέο διδακτήριο με άνετους χώρους και άρτια εξοπλισμένο.

 

Η χωρητικότητά του είναι τόση ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις λειτουργίας και την ικανότητα κάλυψης μεγαλύτερων αναγκών όπως αποδεικνύεται και από τα δεδομένα στο πρόγραμμα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ «Αποτύπωση Σχολικής Μονάδας»  όσον αφορά τον μαθητικό πληθυσμό ανά αίθουσα, τα γραφεία των καθηγητών, τα εργαστήρια και τους λοιπούς χώρους.

 

Αν λοιπόν βασικοί στόχοι του εγχειρήματος είναι η ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ο εξορθολογισμός στη χωροταξική κατανομή των σχολικών μονάδων και ο εκσυγχρονισμός των υποδομών −ώστε να διευκολύνεται και να υποστηρίζεται η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας για όλους τους μαθητές της περιοχής− τότε το Γυμνάσιο στο Πλατύ πληροί αυτές τις προϋποθέσεις.

 

Η κατάργηση του Γυμνασίου πέραν των άλλων δημιουργεί θέμα στην καθημερινή  μεταφορά των μαθητών.

 

Επειδή η κατάργηση ενός γυμνασίου με 150 παιδιά δεν φαίνεται να εμπίπτει στις περιπτώσεις όπου οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις τελούνται με αποκλειστικό κριτήριο την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και επειδή προφανώς η γνώμη των τοπικών φορέων δεν ελήφθη για ακόμα μια φορά υπόψη,

 

 

 

 

 

 

 

 

ερωτάται η κα Υπουργός:

 

·         Με ποια κριτήρια προέβη το Υπουργείο στην κατάργηση μιας σχολικής μονάδας με 150 μαθητές;

 

·         Προτίθεται να αναθεωρήσει την απόφαση για την κατάργηση του Γυμνασίου στο Πλατύ;

 

 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

 

Κουράκης Τάσος