Βουλή - Ερωτήσεις

Κινδυνεύει το πρόγραμμα σπουδών σε έξη τμήματα του ΑΠΘ, λόγω της μείωσης των πιστώσεων για τους συμβασιούχους διδάσκοντες !

06/10/2008
Προς: 
Υπουργούς Εθν.Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομίας και Οικονομικών
Ερώτηση

Παρά τις υποσχέσεις του Υπουργείου Παιδείας για αύξηση της χρηματοδότησης, περικόπτονται κατά 50% οι πιστώσεις για τους συμβασιούχους διδάσκοντες (ΠΔ 407/80), οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, κυρίως στα νεοσύστατα τμήματα του ΑΠΘ. Τα προπτυχιακά τμήματα που επιβαρύνονται περισσότερο από τη μείωση του αριθμού των διδασκόντων είναι τα τμήματα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Μηχανικών, Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια), Μουσικών Σπουδών, Κινηματογράφου, Θεάτρου, και το τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών. Η μείωση των πιστώσεων έχει σαν αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία των προπτυχιακών τμημάτων σε πολλά επίπεδα. Οι επιπτώσεις θα είναι επιβαρυντικές για την εκπαιδευτική διαδικασία αφού θα μειωθεί ο αριθμός των τμημάτων με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των φοιτητών ανά τμήμα. Επίσης, όπως διαπιστώνουν μέλη της διοίκησης των τμημάτων, θα τεθούν εκτός προγράμματος ακόμη και υποχρεωτικά μαθήματα, ενώ το ίδιο θα συμβεί για πολλά από τα μαθήματα επιλογής.

Επειδή δε νοείται αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου με μείωση των δαπανών και συνεπακόλουθα και του εκπαιδευτικού προσωπικού πολλοί νεοεισαχθέντες φοιτητές θα αναγκαστούν να περιμένουν σε λίστα αναμονής, ακόμη και για ένα χρόνο, για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

Για ποιο λόγο μειώθηκαν οι πιστώσεις για τους συμβασιούχους διδάσκοντες στο ΑΠΘ;

Πότε προτίθεστε να εγγράψετε τις απαιτούμενες πιστώσεις στο δημόσιο προϋπολογισμό ;

Για ποιο λόγο καλύπτονται με συμβασιούχους διδάσκοντες οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες στα τμήματα;

Πότε επιτέλους θα προκηρυχθούν νέες θέσεις διδασκόντων ;

Απάντηση: