Βουλή - Ερωτήσεις

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών.

17/02/2010
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.
Ερώτηση

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:6232/17.2.2010

 
Μισθοδοσία εκπαιδευτικών.
 
Τα τελευταία χρόνια έχει παγιωθεί ένα καθεστώς στην καταβολή του μισθού των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση που χαρακτηρίζεται από αδιαφάνεια και αυθαιρεσία. Για τη σύνταξη των μισθοδοτικών καταστάσεων και την καταβολή των μισθών, επειδή δεν υπάρχει υπηρεσία μηχανοργάνωσης, τα γραφεία εκπαίδευσης καταφεύγουν σε συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείας μηχανοργάνωσης με το ανάλογο τίμημα που παρακρατείται από το μισθό των εκπαιδευτικών. Το ύψος της αμοιβής κυμαίνεται από 1,5 – 2,5 € ανά μήνα όπως προκύπτει από καταγγελίες εκπαιδευτικών συλλόγων.
 
Το ποσό μπορεί να φαντάζει μικρό για κάθε εκπαιδευτικό, είναι όμως άξιο λόγου όταν προστεθούν όλα τα χρήματα που παρακρατούνται κάθε έτος για δασκάλους και καθηγητές, καθώς με μετριοπαθείς υπολογισμούς ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια.
 
Πέραν όμως της οικονομικής επιβάρυνσης, τίθεται θέμα διαφύλαξης των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αφού κανείς δεν εγγυάται ούτε το απόρρητό τους ούτε την τυχόν παραπέρα επεξεργασία τους και διάθεσή τους για αλλότριους σκοπούς.
 
Επειδή αυτή η κατάσταση ως προς την μισθοδοσία των εκπαιδευτικών είναι απαράδεκτη και ακροβατεί στα όρια της νομιμότητας,
 
Ερωτάται η κ. Υπουργός:
Τι μέτρα προτίθεται να πάρει ώστε οι εκπαιδευτικοί να εισπράττουν τις αποδοχές τους με ασφάλεια και με σύγχρονο τρόπο και χωρίς την εν λόγω επιβάρυνση και με διασφάλιση των προσωπικών τους δεδομένων;
 
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 
 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
 
 
 
ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
 
 
 
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΨΑΡΙΑΝΟΣ  

 

Απάντηση: