Βουλή - Ερωτήσεις

Να πρασινίσουν τα τρία στρατόπεδα της πόλης των Σερρών.

23/06/2008
Προς: 
κκ. Υπουργούς Εθνικής Άμυνας Πολιτισμού
Ερώτηση

Να πρασινίσουν τα τρία στρατόπεδα της πόλης των Σερρών.
 
Είναι κοινά παραδεκτό ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ελληνικές πόλεις και αποτελεί κύριο παράγοντα υποβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος, είναι η έλλειψη δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου γενικά και ειδικότερα μέσα στο πυκνοδομημένο τμήμα τους.
Η εξασφάλιση τέτοιων χώρων θα πρέπει να αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την τοπική αλλά και κεντρική διοίκηση.
Αυτό όμως δε συμβαίνει στην πραγματικότητα ,όπως στην πόλη των Σερρών των 100 περίπου χιλιάδων κατοίκων, κλασικό παράδειγμα σύγχρονης ελληνικής πόλης , που αντιμετωπίζει τα γνωστά προβλήματα: Άναρχη και φρενήρη ανοικοδόμηση, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική ρύπανση, ανύπαρκτοι χώροι πρασίνου, ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι.
Στον αστικό ιστό της πόλης βρίσκονται οι χώροι τριών στρατοπέδων τα οποία έχουν εκκενωθεί από το 2001,συνολικής έκτασης 600 στρεμμάτων.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τα στρατόπεδα Κολοκοτρώνη (265στρ.), Εμμανουήλ Παππά(193στρ.) και Παπαλουκά( 124στρ.) που λειτούργησαν σαν κυματοθραύστες στην τσιμεντοποίηση της πόλης δεδομένου ότι καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις ,με υψηλά ποσοστά πρασίνου, ενώ η δόμηση περιορίζεται σε μικρό τμήμα τους με περίπου 40 ανεξάρτητα κτήρια αξιόλογης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας.
Οι κάτοικοι αγωνιώντας για την ποιότητα ζωής αυτών και των παιδιών τους αγωνίζονται για την προστασία των χώρων των πρώην στρατοπέδων από οικοδομικές παρεμβάσεις και για την απόδοσή τους στους πολίτες.
Την αγωνία αυτή δε συμμερίζονται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ,αλλά ούτε και η Δημοτική Αρχή της πόλης, που από κοινού προωθούν μελέτη «αξιοποίησης» του πρώην στρατοπέδου Εμ. Παπά με την οποία πολεοδομείται τμήμα 65 στρεμμάτων,
με «αντιπαροχή» τη χρήση από το Δήμο, του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά (σύμφωνα με τα αποτελέσματα της διαδικασίας κτηματογράφησης του Εθνικού Κτηματολογίου ιδιοκτησιακά ανήκει στο Δήμο Σερρών).
 
Επειδή καταλυτική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων έχει η διαφύλαξη όλων των δημόσιων αδόμητων χώρων τους
Επειδή οι ελεύθεροι χώροι πρασίνου επηρεάζουν θετικά τις κλιματολογικές και ατμοσφαιρικές συνθήκες στο σύνολο της πόλης με τη βελτίωση του μικροκλίματος, τον περιορισμό των ρύπων, τη συγκράτηση των ομβρίων και της σκόνης
Επειδή οι ανάγκες της πόλης των Σερρών για εξασφάλιση χώρων κοινωνικού εξοπλισμού είναι επιτακτικές
 
Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί
 
Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του Ν.2745/99 καθώς :
Οι διαρκώς επιδεινούμενες κλιματολογικές συνθήκες επιβάλλουν διεύρυνση και όχι συρρίκνωση των αστικών χώρων πρασίνου, μια πρακτική που εδώ και πολλά χρόνια υλοποιείται από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις;
Προτίθεστε να κινήσετε διαδικασία χαρακτηρισμού των κτιρίων που περιλαμβάνονται εντός των τριών στρατοπέδων Σερρών με βάση το Ν.3028/2002;
 
 
 
Ο ερωτώντες βουλευτές
 
Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία
 
 
Κουράκης Αναστάσιος