Βουλή - Ερωτήσεις

Πολύχρονη είναι η εκκρεμότητα έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για παροχή κινήτρων στα μέλη ΔΕΠ ακριτικών περιοχών. Η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων τους στερεί και την επιδότηση αγοράς κατοικίας στις ακριτικές περιοχές.

06/04/2009
Προς: 
Υπουργούς Παιδείας, Οικονομίας και Οικονομικών
Ερώτηση

Όπως είναι γνωστό οι διδάσκοντες ακριτικών πανεπιστημίων λάμβαναν ΄΄Επίδομα παραμεθορίου΄΄ μέχρι το 1997. Στο νόμο που ψηφίστηκε τότε (Ν 2530/97, άρθρο 24), αναφέρεται ότι θα εκδοθεί ειδικό Προεδρικό Διάταγμα για «παροχή κινήτρων» στα μέλη ΔΕΠ ακριτικών πανεπιστημίων. Όμως το Προεδρικό αυτό Διάταγμα βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα. Είναι γνωστό επίσης ότι οικονομική παροχή σε μορφή επιδόματος «Παραμεθορίου και Προβληματικών περιοχών» λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επίσης το ειδικό αυτό επίδομα λαμβάνουν οι Διοικητικοί υπάλληλοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Επίσης και άλλοι εργαζόμενοι σε ακριτικές περιοχές έχουν ειδική μεταχείριση προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλήματα παραμεθορίου (π.χ. οι επαγγελματίες έχουν μειωμένο ΦΠΑ). Υπάρχουν όμως και άλλα κίνητρα όπως η επιδότηση αγοράς κατοικίας που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 48 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α) εφόσον τοποθετηθούν η μετατεθούν στην προβληματική περιοχή μετά τις 14/3/2000, ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Νόμου (π.χ. οι Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου έχουν καθορισθεί ως προβληματικές περιοχές σύμφωνα με τη ΔΙΔΑΔ /Φ.50/265/29847/92 (ΦΕΚ Β’667). Οι ανωτέρω, εφόσον μετά από 5ετή παραμονή στην προβληματική περιοχή δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μια ακόμη δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας στην περιοχή αυτή, απολαμβάνουν της καταβολής του 40% της αξίας, όπως αυτή καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Όμως και αυτό το κίνητρο δεν παρέχεται στα μέλη ΔΕΠ. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ακριτικών περιοχών οφείλουν σύμφωνα με τον νόμο να καταβάλλουν τα αντίστοιχα ποσά, όμως αδυνατούν λόγω μη επαρκούς τακτικού προϋπολογισμού. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 1. Πότε θα εκδοθεί το ειδικό Προεδρικό Διάταγμα το οποίο αναφέρει ο Ν 2530/97 (άρθρο 24) για «παροχή κινήτρων» στα μέλη ΔΕΠ ακριτικών πανεπιστημίων; 2. Προτίθεται να ενισχύσουν τον τακτικό προϋπολογισμό των ακριτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην καταβολή της επιδότησης απόκτησης κατοικίας (αγοράς ή κατασκευής) που ισχύει ήδη (αλλά χωρίς πρόβλεψη στον τακτικό προϋπολογισμό);