Βουλή - Ερωτήσεις

Προσχηματικός και υποκριτικός ο σχεδιασμός του Υπουργού Ανάπτυξης για την Έρευνα.

10/04/2009
Προς: 
Υπουργό Ανάπτυξης
Ερώτηση

Από το σχεδιασμό του Υπουργού Ανάπτυξης για την Έρευνα, που εκφωνήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) τη Δευτέρα 16/3/2009, αποσπάσματα του οποίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ κάποια φιλοξένησε ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος, βγαίνουν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου φαίνεται να αγνοεί ότι το Ερευνητικό Σύστημα της χώρας έχει αξιολογηθεί επανειλημμένα (τα έτη 1995, 2000 και 2005) για τη λειτουργία και το έργο των Ερευνητικών του Κέντρων, από Διεθνείς Επιτροπές επιλογής της Εποπτεύουσας Αρχής (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) και με διεθνώς αποδεκτά κριτήρια. Γιατί τουλάχιστον άγνοια δείχνει η φράση του Υπουργού ΄΄… δεν μπορεί να συνεχιστεί πια η ενίσχυση όλων των ερευνητικών κέντρων χωρίς αξιολόγηση της δράσης τους…΄΄. Είναι άξιο απορίας ότι ο Υπουργός δεν γνωρίζει περί των υποχρεωτικών ανά πενταετία αξιολογήσεων των Ερευνητικών Κέντρων. Και όχι μόνο αξιολογούνται τα Ερευνητικά Κέντρα, αλλά είναι κοινή η διαπίστωση όλων των Αξιολογητών του 2005, περί της κραυγαλέας ανεπάρκειας της Κρατικής πολιτικής και χρηματοδότησης για την Έρευνα. Επειδή από την τελευταία αξιολόγηση (το 2005) η Κυβέρνηση δεν έχει βελτιώσει στο ελάχιστο τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται η έρευνα στα Κέντρα, Επειδή για πολλοστή φορά η Πολιτική ηγεσία του Υπουργείου υποσχέθηκε και μέσα απ΄την εκφώνηση του νέου σχεδιασμού αύξηση των δαπανών για την έρευνα, οι οποίες όμως παραμένουν στο πενιχρότατο 0,58% του ΑΕΠ της χώρας, Επειδή ο Υπουργός προανήγγειλε ερευνητικά έργα με συμμετοχή (κατά 40%) του Ιδιωτικού Τομέα, ενώ η μέχρι τώρα διεθνής εμπειρία από συμπράξεις με ιδιώτες στην έρευνα είναι αρνητική ( έργα με πολλαπλάσιο κόστος από αντίστοιχα που πραγματοποιούνται απ΄το Δημόσιο, εικονικές ιδιωτικές επενδύσεις, κ.α.) Ερωτάται ο κ. Υπουργός 1. Ποια η αξία μιας ακόμη αξιολόγησης όταν δεν έχει υπάρξει αξιοποίηση της προηγούμενης, από την οποία υπάρχουν ομόφωνα συμπεράσματα και υποδείξεις προς την Κυβέρνηση; 2. Γιατί δεν προχωρά στη θέσπιση και υλοποίηση μιας πολιτικής Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων; 3. Πότε θα αυξήσει ουσιαστικά τις δαπάνες για την έρευνα, ενισχύοντας τα Ερευνητικά Κέντρα και τις υποδομές τους ; 4. Πότε θα αναβαθμισθούν οι μισθοί των ερευνητών σε κάποιο αξιοπρεπές ποσοστό των μισθών των ομολόγων τους των ερευνητικά προηγμένων χωρών;