Βουλή - Ερωτήσεις

Σχετικά με την διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαμένουν στην εστία «Τίμιος Σταυρός» του Ρεθύμνου.

26/11/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Επίκαιρη Ερώτηση

Σχετικά με την διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαμένουν στην εστία «Τίμιος Σταυρός» του Ρεθύμνου.

Αθήνα, 26/11/2007
Η φοιτητική εστία Ρεθύμνου «Τίμιος Σταυρός» πρόκειται να κλείσει το αμέσως επόμενο διάστημα λόγω επικινδυνότητας του κτιρίου. Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, που έχει την ευθύνη της λειτουργίας της, ανακοίνωσε στις 10 Αυγούστου 2007 (Αριθμ. Πρωτ:606/116/12537) στους διαμένοντες φοιτητές ότι θα πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά τους και αυτά να αξιολογηθούν από μηδενική βάση, προκειμένου να στεγαστούν σε κάποια άλλη από τις φοιτητικές εστίες της πόλης. Δεν τους επισήμαναν όμως ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είχε ήδη λήξει από τις 31 Μαΐου 2007!
Επιπλέον, και με δεδομένο ότι οι διαμένοντες στις εστίες του ΕΙΝ σε όλη τη χώρα δεν απαιτείται να καταθέτουν κάθε χρόνο τα δικαιολογητικά τους προκειμένου να συνεχίζουν τη διαμονή τους εκεί, η απόφαση του ΕΙΝ συνιστά αρνητική διάκριση σε βάρος των 62 φοιτητών της εστίας «Τίμιος Σταυρός».
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 

  1. Για ποιο λόγο έλαβε χώρα η προαναφερθείσα αρνητική διάκριση εις βάρος των φοιτητών του «Τιμίου Σταυρού»; Προτίθεται να παρέμβει για την άρση της και για τη διασφάλιση της στέγασής τους;
  2. Εάν σκοπεύει να παρέμβει (π.χ. μέσω άμεσης ενοικίασης εναλλακτικού χώρου) για να αποτρέψει τη μείωση της δυναμικότητας των εστιών του Ρεθύμνου (που όπως συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα παραμένει απελπιστικά χαμηλή) κατά 62 κλίνες.
Απάντηση: 

Απάντηση του υφυπουργού Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου:
Θα ήθελα να πω ότι πράγματι το Μάιο του 2007 οι τεχνικές υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και της Νομαρχίας Ρεθύμνης διαπίστωσαν σοβαρά προβλήματα στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου του «Τιμίου Σταυρού» που καλύπτει τις ανάγκες της φοιτητικής στέγης στο Ρέθυμνο.
Γι’ αυτόν το λόγο, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας του κτηρίου, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της εστίας.
Όσον αφορά τα δύο ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται με την ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, θα ήθελα να πω τα εξής.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά στη μείωση που αναφέρεται στην ερώτηση της δυναμικότητας των εστιών στο Ρέθυμνο, θα ήθελα να επισημάνω ότι, αντίθετα, αυξήθηκε η προσφορά κλινών για φοιτητική στέγαση στο Ρέθυμνο κατά εκατόν σαράντα τρεις κλίνες το 2007-2008, λόγω του ότι αποπερατώθηκε η νέα φοιτητική κατοικία της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, η ανέγερση της οποίας ξεκίνησε με κονδύλια που διατέθηκαν το 2004 στον τετραετή προγραμματισμό. Βεβαίως, λειτουργεί και το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑΣ» δυναμικότητας πενήντα οκτώ κλινών. Συνεπώς, η νέα εστία που δημιουργήθηκε έχει πολύ περισσότερες κλίνες απ’ αυτές του «Τιμίου Σταυρού».
Σε ό,τι αφορά το θέμα της αρνητικής διάκρισης που επισημαίνεται εις βάρος των φοιτητών του «Τιμίου Σταυρού», θα ήθελα να πω ότι δεν υπήρξε τέτοια αρνητική διάκριση. Και τούτο διότι, όπως μας ενημέρωσε εγγράφως το Πανεπιστήμιο Κρήτης –και έχω στη διάθεσή σας όλα τα σχετικά έγγραφα- όλα τα αιτήματα των φοιτητών αξιολογούνται σύμφωνα με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως προσδιορίστηκαν σε αποφάσεις της Συγκλήτου το 2004 και το 2005. Ειδικότερα, γίνεται μοριοδότηση βάσει του εισοδήματος, της οικογενειακής κατάστασης και του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων.
Για να διασφαλισθεί, λοιπόν, το δικαίωμα των φοιτητών στη στέγαση, η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών, αν και ισχύει μέχρι το Μάιο, ειδικώς γι’ αυτήν την περίπτωση δόθηκε παράταση και το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεχόταν αιτήσεις μέχρι και το Νοέμβριο του 2007.
Συνεπώς όποιος φοιτητής από τον «Τίμιο Σταυρό» ενδιαφερόταν να υποβάλει αίτηση για να στεγαστεί στη νέα εστία που κατασκευάστηκε, μπορούσε να το είχε πράξει και από εκεί και πέρα θα αξιολογείτο σύμφωνα με τα οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά κριτήρια που είχαν τεθεί το 2004-2005. Και δεν νομίζω ότι κανείς θέλει διακριτική μεταχείριση υπέρ ή εις βάρος κάποιων φοιτητών. Όλοι οι φοιτητές είναι ίσοι και θα πρέπει να προτιμώνται εκείνοι οι οποίοι για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους πρέπει να στεγαστούν στην εστία.
Όπως, λοιπόν, μας ενημέρωσε το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και είχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εξυπηρετήθηκαν και καλύφθηκαν από τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν στο Ρέθυμνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Βέρα Νικολαϊδου): Ο συνάδελφος Βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιος Κουράκης έχει το λόγο.
οριζόντια γραμμή
Τοποθέτηση του Τάσου Κουράκη:
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, υποψιάζομαι ότι δεν σας ενημέρωσαν σωστά για το εξής πολύ απλό θέμα. Όλοι οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να είναι σε μια φοιτητική εστία από το πρώτο έτος των σπουδών τους μέχρι να αποπερατώσουν τις σπουδές τους βρίσκονται στην εστία χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους κάθε χρόνο.
Οι συγκεκριμένοι φοιτητές είχαν την ατυχία το κτήριο στο οποίο στεγάζονταν να έχει σοβαρά προβλήματα του φέροντος σκελετού. Αυτό δεν είναι λόγος για να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα συνέχισης παροχής της στέγασης. Είναι τελείως άδικο αυτοί οι φοιτητές να πεταχτούν στο δρόμο και να βρεθούν σ’ ένα καθεστώς δυσμενέστερο απ’ ό,τι όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα μόνο και μόνο γιατί το Υπουργείο και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας δεν φρόντισε να υλοποιήσει δική του υπόσχεση να παραχωρηθεί ένας χώρος ενοικίασης για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν όλοι οι φοιτητές.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό που περίμενα σήμερα από εσάς είναι όχι να μου πείτε ότι το πανεπιστήμιο θα κάνει την αξιολόγηση, όπως την έκανε αξιοκρατικά κ.λπ., αλλά ότι εμείς ως πολιτεία έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους εξήντα δύο φοιτητές να μην τους πετάξουμε στο δρόμο.
Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο θα παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπ΄όψιν. Αυτοί οι φοιτητές από αύριο θα είναι σε διαδικασία κατάληψης. Το κτήριο είναι ετοιμόρροπο και οτιδήποτε συμβεί, καταλαβαίνετε ότι προφανώς επιβαρύνει την πολιτεία. Οι φοιτητές θα υπερασπισθούν το δίκιο τους και θα μείνουν μέσα σ’ αυτό το κτήριο, έως ότου βρεθεί ένας χώρος στον οποίο να μπορούν να μεταστεγαστούν.
Απευθύνω έκκληση έστω και αυτήν τη στιγμή η πολιτεία να μη μεταθέσει το πρόβλημα στο πανεπιστήμιο και την πρυτανεία, αλλά να μπορέσει πραγματικά να ανταποκριθεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει.
Όσον αφορά αυτό που είπατε ότι οι κλίνες αυξήθηκαν, θα ήθελα να σας πω ότι τα δωμάτια των νέων εστιών -αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της επικινδυνότητας του κτηρίου- θα αθροίζονταν με τα ήδη υπάρχοντα, οπότε συνολικά οι κλίνες θα ήταν διακόσιες πέντε. Αυτό θα ήταν το σύνολο. Εκατόν σαράντα τρεις είναι οι καινούργιες κλίνες και εξήντα δύο οι παλιές.
Επειδή όμως προέκυψε το πρόβλημα, αυτές οι εξήντα δύο κλίνες αφαιρούνται ως μη όφειλαν. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι μέχρι να καλύψουμε την απώλεια με τη δημιουργία νέων κλινών, έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους φοιτητές να τους αντιμετωπίσουμε με έναν θετικό τρόπο. Δεν περιμένω κάτι άλλο αυτήν τη στιγμή και μη μου πείτε ακριβώς τα ίδια που είπατε στην αρχή. ‘Ελεος, κύριε Υπουργέ! Κάνω έκκληση την τελευταία στιγμή να πείτε ότι, ναι, πραγματικά θα νοικιάσουμε χώρο για να τακτοποιήσουμε αυτούς τους φοιτητές.
Σας ευχαριστώ.
οριζόντια γραμμή
Τοποθέτηση του υφυπουργού Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου:
Θα ήθελα να πω ότι δεν αφαιρέθηκε πρώτα απ’ όλα δικαίωμα σε κανέναν φοιτητή. Οι κλίνες αυξήθηκαν. Από εξήντα δύο που υπήρχαν, έγιναν εκατόν εξήντα τρεις. Συνεπώς αυξήθηκαν κατά ογδόντα οι κλίνες που υπήρχαν, αφαιρουμένων των κλινών του «Τιμίου Σταυρού», που λόγω των προβλημάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τα κριτήρια με τα οποία εισήχθησαν και οι ογδόντα επιπλέον φοιτητές στο νέο κτήριο, στη νέα φοιτητική εστία, είναι απολύτως αντικειμενικά και αδιάβλητα και δεν μπορεί να γίνει κατάχρηση των όρων και να υπάρχουν κάποιοι περισσότερο ευνοημένοι και να μην τηρούνται τα κριτήρια. ‘Ολοι ανεξαιρέτως, οι φοιτητές οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όρισε η Σύγκλητος, με τις δύο αποφάσεις το 2004 και το 2005 ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους και στεγάζονται.
Συνεπώς στεγάζονται σήμερα στο Ρέθυμνο ογδόντα τρεις φοιτητές παραπάνω απ’ ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά.
Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα ανέγερσης εστιών όπως στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ένα ευρύτατο πρόγραμμα εστιών ύψους 35.000.000 ευρώ. Βεβαίως στην Κρήτη, συνολικά μελετάμε να προχωρήσει η ανέγερση και άλλων φοιτητικών εστιών, ώστε όσο είναι δυνατόν να καλύπτονται σε μεγαλύτερο αριθμό τα προβλήματα των φοιτητών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, πάντα θα τηρείται η σειρά, τα κριτήρια τα κοινωνικά, οικονομικά και ατομικά κριτήρια ενός εκάστου των φοιτητών και δεν μπορεί να γίνονται εξαιρέσεις για διάφορους λόγους και με διάφορα προσχήματα. Η ισότητα θα πρέπει να τηρείται.
 
Παρέμβαση του Τάσου Κουράκη:

Για τους άλλους φοιτητές, που ήδη βρίσκονται σε άλλες εστίες, δεν ισχύει αυτό. Δεν υποβάλλουν τα χαρτιά τους κάθε χρόνο.