Βουλή - Ερωτήσεις

Υπονομεύεται η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων

05/04/2011
Προς: 
τους Υπουργούς -Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων -Οικονομικών
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:14345/5.4.2011
 
 
 
Υπονομεύεται η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
 
Σε οριστική ακύρωση της υλοποίησης 7 τουλάχιστον εγκεκριμένων διεθνών ερευνητικών έργων, στα οποία συμμετέχουν ελληνικές ερευνητικές ομάδες προερχόμενες από Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά κέντρα,  θα αναγκαστεί σύντομα να προχωρήσει η διαχειριστική αρχή των προγραμμάτων SEE-ERA.NET PLUS (International Bureau of the Federal Ministry of Education and Research at the Project Management Agency c/o German Aerospace Center (DLR), λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν κατέβαλε τη συμμετοχή της, ύψους 300.000 ευρώ, στο κοινό ταμείο χρηματοδότησής τους.
Σύμφωνα με την διαδικασία χρηματοδότησης των έργων SEE.ERA.NET, μετά την υπογραφή των συμβολαίων, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης του έργου αποστέλλεται στον συντονιστή ο οποίος εμβάζει τα συμφωνηθέντα ποσά στους υπόλοιπους συμμετέχοντες αφού υπογραφεί το συμφωνητικό συνεργασίας από όλους τους φορείς. Ήδη, σε Έλληνες εταίρους προγραμμάτων έχει γνωστοποιηθεί από συντονιστές των έργων ότι παρά το ότι έχει παραληφθεί το συνολικό ποσό, δεν έχουν δικαίωμα εμβάσματος κανενός χρηματικού ποσού, λόγω του ότι το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), δεν κατέθεσε το προσυμφωνημένο ποσό στο κοινό ταμείο του SEE-ERA.NET PLUS. Αξίζει να τονιστεί ότι στο SEE-ERA.NET PLUS συμμετέχουν συνολικά 14 κράτη της Ε.Ε. και των Βαλκανίων που έχουν όλα καταθέσει την εθνική συμμετοχή τους, αφήνοντας την Ελλάδα μοναδική χώρα που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της.
 Την ίδια στιγμή που εκκρεμεί η οφειλή αυτή και οι Έλληνες ερευνητές βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση, με έκπληξη είδαν να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ από τις 16/02/2011 νέες προκηρύξεις προγραμμάτων ERA.NET με συνολική εθνική συμμετοχή της τάξης των 900,000 ευρώ. Εύλογα, οι Έλληνες ερευνητές αναρωτιούνται πώς, ενώ η ΓΓΕΤ δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ήδη εγκεκριμένα και δρομολογημένα προγράμματα, την ίδια στιγμή προκηρύσσει νέα που εντάσσονται ακριβώς στο ίδιο πλαίσιο χρηματοδότησης.
Σε επικοινωνία που είχε ερευνητής, που συμμετέχει σε ένα από εγκεκριμένα έργα, με την ΓΓΕΤ τον ενημέρωσαν ότι το εν λόγω ποσό (300.000 ευρώ) είχε δεσμευθεί από την ΓΓΕΤ για την περίοδο 2009-2010 ως Ελληνική συμμετοχή στο SEE.ERA.NET.plus, αλλά τον Σεπτέμβριο του 2010 που έπρεπε να κατατεθεί δεν υπήρχε πλέον διαθέσιμο.
Η μη καταβολή της ελληνικής συμμετοχής, κάνει απτούς πλέον τους κάτωθι κινδύνους:
-        δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο να ακυρωθούν συνολικά τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχουν ελληνικές ερευνητικές ομάδες (δεδομένου ότι οι αρμοδιότητες του κάθε συμμετέχοντα φορέα έχουν ήδη καθοριστεί λεπτομερώς και είναι αλληλοεξαρτώμενες, η μη συμμετοχή ενός φορέα συνεπάγεται την ακύρωση του έργου στο σύνολό του)
-        θέτει υπαρκτό κίνδυνο απώλειας πόρων, τους οποίους με μεγάλη προσπάθεια οι ερευνητές έχουν πετύχει να διασφαλίσουν για τα Ιδρύματα στα οποία εργάζονται
-        εκθέτει ανεπανόρθωτα την χώρα, το ΥπΠΔΒΜΘ, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα και τους ίδιους τους ερευνητές στη διεθνή ερευνητική κι επιστημονική κοινότητα
-        δημιουργεί ένα σοβαρό έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας, με ενδεχόμενες συνέπειες για τη μελλοντική συμμετοχή της σε ανάλογα έργα/προγράμματα
-        αφήνει απλήρωτους ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι ήδη απασχολούνται στο έργο, καθώς το πρόβλημα παρουσιάστηκε μετά την έναρξη των έργων.
 
Επειδή η κυβερνητική πολιτική
 
·         έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις μεγαλόστομες και μάλιστα πρόσφατες διακηρύξεις για υποστήριξη της έρευνας, της καινοτομίας και της αριστείας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και στα Ελληνικά Ερευνητικά Ιδρύματα
·         δεν εξαίρεσε τον ευαίσθητο τομέα της έρευνας από τα σκληρά μέτρα λιτότητας, μεταφέροντας ακόμη και την χρηματοδότηση των υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ,
·         συρρικνώνει τις δυνατότητες για ερευνητική παραγωγή στην Ελλάδα
·         υπονομεύει τις μορφωτικές και επιστημονικές προοπτικές του εγχώριου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού,
 
ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:
 
1.      Πού δαπανήθηκε και με ποια αιτιολογία η ελληνική συμμετοχή στο SEE.ERA.NET, ύψους 300.000 ευρώ, που είχε δεσμευθεί από την ΓΓΕΤ για την περίοδο 2009-2010, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη όταν έπρεπε να καταβληθεί;
2.      Πότε προτίθενται να εκπληρώσουν τις ανειλημμένες τους οικονομικές υποχρεώσεις και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η υλοποίηση αυτών των ερευνητικών προγραμμάτων;
3.      Μέσω ποιου εργαλείου χρηματοδότησης προτίθενται να καλύψουν την ελληνική συμμετοχή στα νέα προγράμματα ERA.NET τα οποία και έχει προκηρύξει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας;
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Ηρώ Διώτη
 
Αναστάσιος Κουράκης

 

Απάντηση: