Βουλή - Ερωτήσεις

Χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού οι απόφοιτοι του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

12/01/2012
Ερώτηση
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:4389/12.1.2012

Χωρίς άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού οι απόφοιτοι του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
 
Στον νόμο 3912/2011 (νόμος Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης) ψηφίστηκε η τροποποίηση διατάξεων του νόμου 2515/97 για την άσκηση επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού.
 
Σύμφωνα με αυτή τη τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων η χορήγηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού και σε αποφοίτους άλλων Τμημάτων των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας (εκτός των αποφοίτων Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης και Τουριστικών επιχειρήσεων που προέβλεπε ο Ν2515/1997). Συγκεκριμένα σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση «Δεδομένου πως από την ψήφιση του Ν 2515/1997 έχουν ιδρυθεί στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ και άλλα τμήματα οικονομικής κατεύθυνσης στους πτυχιούχους των οποίων έχει αναγνωρισθεί το επαγγελματικό δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του παραπάνω νόμου ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στο Ο.Ε.Ε να χορηγεί άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και στους πτυχιούχους αυτών των Τμημάτων»
 
Δυστυχώς όμως οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου δεν περιλαμβάνονται στην τροπολογία αυτή, αφού στην περίπτωση β. της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.2515/97 προβλέπονται τα εξής: «β. από τους πτυχιούχους των Τμημάτων Λογιστικής, Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τουριστικών Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής και Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» και όχι όπως είχε προταθεί μετά από σύμφωνη γνώμη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, των εκπροσώπων των ΤΕΙ και του Υπουργείου Ανάπτυξης:  «β. από τους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής και των Τμημάτων οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι)»
Όπως γίνεται κατανοητό το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου ίσως να είναι το μοναδικό Τμήμα Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας που δεν περιλαμβάνεται στην τροπολογία αυτή. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνονται τουλάχιστον 9 ώρες την εβδομάδα μαθήματα Λογιστικής (Γενική Λογιστική 3 ώρες θεωρία και 2 ώρες εργαστήριο και Λογιστική Εταιρειών 4 ώρες), δηλαδή περισσότερες ώρες από αυτές που παρακολουθεί ένας απόφοιτος πολλών άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων/Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας, που αυτή τη στιγμή έχουν το δικαίωμα απόκτησης άδειας Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Επειδή η τελευταία τροποποίηση καθιστά το Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου λιγότερο ανταγωνιστικό μεταξύ των υπολοίπων Τμημάτων της ΣΔΟ και περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του,

Επειδή το θέμα είχαμε θίξει στην υπ. αριθ. 1448/8.11.2011 ερώτησή μας προς το Υπουργείο και δεν έχουμε λάβει απάντηση,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Προτίθεται να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες προκειμένου να κατοχυρωθεί η χορήγηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού και για τους πτυχιούχους του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας;
 
Ο ερωτών βουλευτής
Τάσος Κουράκης