Βουλή - Ερωτήσεις

Χωρίς υπαλλήλους κινδυνεύει να μείνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

23/06/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας
Ερώτηση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμπληρώνει φέτος έξι χρόνια λειτουργίας. Από το 2002 μέχρι σήμερα έχουν ιδρυθεί έξι πανεπιστημιακές σχολές που περιλαμβάνουν δέκα τμήματα. Εκτός από τις προπτυχιακές σπουδές, στο Πανεπιστήμιο έχουν αναπτυχθεί μεταπτυχιακές σπουδές και εκπονούνται διδακτορικές διατριβές. Σήμερα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου φοιτούν 2000 άτομα, αριθμός που θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο με την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Είναι προφανές ότι για την υποστήριξη του έργου του πανεπιστημίου, εκτός από το διδακτικό προσωπικό χρειάζεται και σημαντικός αριθμός άλλων υπαλλήλων (διοικητικών, τεχνικών, φυλάκων κλπ). Σήμερα στις διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου εργάζονται περίπου 120 άτομα εκ των οποίων 93 είναι συμβασιούχοι με συμβάσεις που λήγουν στις 31/12/2008. Η αποχώρηση όλων αυτών των εργαζομένων αναπόφευκτα θα έχει ως αποτέλεσμα το πάγωμα πολλών καθημερινών λειτουργιών του ιδρύματος και την υποβάθμισή του. Ερωτάται ο κ. υπουργός 1.Με ποιο τρόπο προτίθεται να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που πρόκειται να δημιουργηθεί; 2.Προτίθεται να προχωρήσει στη μονιμοποίηση των 93 συμβασιούχων υπαλλήλων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες; Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές του Συ.Ριζ.Α. Νίκος Τσούκαλης και Γρηγόρης Ψαριανός