Υποχρηματοδότηση

Αναστολή στην καταβολή της κρατικής επιχορήγησης στην Εθνική Λυρική Σκηνή.

11/10/2011
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς Οικονομικών, Πολιτισμού & Τουρισμού

 

Απάντηση: 

Υποχρηματοδότηση του σχολικού αθλητισμού στην Περιφέρεια Ηπείρου και άλλες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας

05/12/2008
Προς: 
Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού

Παρά τις κατά καιρούς δημόσιες υποσχέσεις και δεσμεύσεις της πολιτείας, η χρηματοδότηση για την στήριξη του αθλητισμού στην εκπαίδευση γενικά, αλλά και των δραστηριοτήτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, μειώνεται συνεχώς. Από τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2009 και την υλοποίηση των δαπανών για τον σχολικό αθλητισμό των προηγούμενων ετών συμπεραίνει κανείς ότι χρειάζεται ριζική αλλαγή στην πολιτική που ασκεί η πολιτεία στον τομέα αυτό και αναδιανομή των πόρων.

Απάντηση: 

 

 

Syndicate content