Πολιτισμός - Αθλητισμός

Καθυστέρηση στην κατασκευή κολυμβητηρίου στο Κιλκίς.

23/02/2010
Προς: 
τους κ.κ Υπουργούς: •Πολιτισμού •Οικονομικών

 

Απάντηση: 

Τα χρέη των Αθλητικών Ανωνύμων Εταιρειών (ΠΑΕ και ΚΑΕ) προς το Ελληνικό Δημόσιο και οι έλεγχοι των οικονομικών τους από τις αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες

09/02/2010
Προς: 
τους κ.κ. Υπουργούς Πολιτισμού και Τουρισμού Οικονομικών και την κα Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5873/284.9-2-2010

Ερώτηση και

Απάντηση: 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Ευθύνες για τα ελλείμματα και την πορεία του ΕΟΤ.

02/02/2010
Προς: 
τον κύριο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:5453/202/ 2.2.2010
 
Ευθύνες για τα ελλείμματα και την πορεία του ΕΟΤ.
 
Απάντηση: 

Αδικία σε βάρος των εργαζομένων στο υποκατάστημα του ΟΠΕΠ Θεσσαλονίκης

21/12/2009
Προς: 
τον κ. Υπουργό Πολιτισμού

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:3033/21.12.2009

Απάντηση: 

 

Αποκλεισμός μαθητών από σχολικούς αγώνες

07/12/2009
Προς: 
κ.κ. Υπουργούς: •Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων •Πολιτισμού και Τουρισμού

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2094/ 7.12.2009

Απάντηση: 

Πλήγμα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό η καθυστέρηση καταβολής της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

09/11/2009
Προς: 
τον κ. Υπουργό Πολιτισμού
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης: 843/34/9.11.2009

 

Πλήγμα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό η καθυστέρηση καταβολής της τακτικής επιχορήγησης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Απάντηση: 

Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

10/07/2008
Προς: 
Υπουργό Πολιτισμού

Πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα

Syndicate content