Υπολογιστές

Εκμετάλλευση από τις ιδιωτικές εταιρίες πιστοποίησης γνώσεων Η/Υ

29/05/2008
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Σε όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Τα πιστοποιητικά αυτά (για όσους δεν έχουν ειδικές σπουδές πληροφορικής) παρέχονται αποκλειστικά από ιδιωτικούς φορείς, αναγνωρισμένους από τον ΟΕΕΚ, και το κόστος τους είναι πολύ υψηλό. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιος που επιθυμεί να αποκτήσει πιστοποίηση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για συμμετοχή σε εξετάσεις του ΑΣΕΠ θα πρέπει να καταβάλει 200 και πλέον ευρώ για εξέταστρα και έξοδα παραλαβής του διπλώματος.

Απάντηση: 

Syndicate content