ΠΙΣ

Σιωπή της κυβέρνησης για την πρωτοφανή ενέργεια καθαίρεσης του ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, από τον Υπουργό Υγείας

Ημερομηνία: 
03/04/2009

Ο Υπουργός Υγείας κ. Αβραμόπουλος, κάνοντας καταχρηστική επίκληση νόμων του Μεταξά και Βασιλικών Διαταγμάτων του Α.Ν 1565/1939, καθαίρεσε στις 26/3 σύσσωμο το νόμιμα εκλεγμένο ΔΣ του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου διορίζοντας άτομα της αρεσκείας του. Πρόκειται για πρωτοφανή ενέργεια στα μεταπολιτευτικά χρονικά, ενδεικτική του πόσο σέβονται ο εν λόγω Υπουργός και η κυβέρνηση της ΝΔ τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Syndicate content