Φοιτητική εστία

Χωρίς στέγη θα μείνουν οι φοιτητές του πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο εξαιτίας των δραματικών περικοπών του Υπουργείου στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος

30/06/2011
Προς: 
την κ. Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

 

Απάντηση: 

Επόμενη είναι η με αριθμό 968/7-6-2011 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κ. Νικόλαου Καραθανασόπουλου προς την Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων του έκτακτου προσωπικού του ΤΕΙ Ηπείρου.
Και στην ερώτηση αυτή θα απαντήσει ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος.
Παρακαλείται τώρα ο ερωτών Βουλευτής κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος επί δίλεπτο να διατυπώσει την ερώτησή του.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, η κατάσταση που περιγράφεται στην επίκαιρη ερώτηση για το ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί ένα παράδειγμα, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε, του τι ισχύει στις εξελίξεις στα ΤΕΙ της χώρας μας, αλλά και γενικότερα στην ανώτατη εκπαίδευση. Άλλωστε, πριν από λίγο απαντήσατε και σε μία αντίστοιχη επίκαιρη ερώτηση για το ΤΕΙ Σερρών.
Έτσι, λοιπόν, η περικοπή της χρηματοδότησης περίπου κατά 50% σε σχέση με το 2009-2010, η μείωση των ωρών διδασκαλίας κατά 30% περίπου, η καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων, διαμορφώνουν μία ιδιαίτερα εκρηκτική κατάσταση στο σύνολο των ΤΕΙ της χώρας. Για παράδειγμα, μέσα από τη μη ανανέωση του προσωπικού δρομολογούνται απολύσεις. Ήδη το Υπουργείο Παιδείας ενέκρινε μόνο εκατόν εβδομήντα έξι θέσεις-πιστώσεις για τα δεκατρία Τμήματα του ΤΕΙ Ηπείρου, τη στιγμή που μέχρι τώρα υπήρχαν διακόσιοι εξήντα επτά επιστημονικοί και εργαστηριακοί συνεργάτες.
Αυτή η κατάσταση δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους και διαμορφώνει ένα ακόμη πιο ασφυκτικό περιβάλλον για τη νέα χρονιά, διαμορφώνοντας πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα. Για παράδειγμα, σε αυτή την κατεύθυνση θα προσθέσει νέα προβλήματα η πρόσφατη εγκύκλιός σας, της 1ης Ιουνίου, για τις θέσεις του έκτακτου και ωρομίσθιου προσωπικού στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, όπου τα Τμήματα, όπως λέτε, που έχουν έως δεκαπέντε μέλη επιστημονικό προσωπικό στα ΤΕΙ και είκοσι πέντε μέλη διδακτικό προσωπικό στα ΑΕΙ δεν έχουν ανάγκη -θεωρείτε- έκτακτου προσωπικού και δεν θα λάβουν πιστώσεις, παρά μόνο κατ’ εξαίρεση. Έτσι, θα έχουμε ουσιαστικά τη δρομολόγηση συγχωνεύσεων Τμημάτων και Σχολών, την κατάργηση και την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, για να μετατραπούν ουσιαστικά τα ΤΕΙ είτε σε κολέγια είτε σε ΙΕΚ.
Κατά τη γνώμη μας, αποτελεί πρόσχημα ο εξορθολογισμός και αφορμή η κρίση για να δρομολογήσετε αυτές τις συνολικά αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, οι οποίες πατάνε στις ευρωενωσιακές κατευθύνσεις για ολοκληρωτική υποταγή του περιεχόμενου, της δομής και της διοίκησης των Ανώτατων Ιδρυμάτων στις στρατηγικές στοχεύσεις για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων και όχι της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε.
Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κ. Ιωάννης Πανάρετος.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Πρόεδρε, όπως είπα και προηγουμένως, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία και την αγωνία που εκφράζεται από τους Βουλευτές που εκλέγονται σε περιφέρειες με εκπαιδευτικά ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε Πανεπιστήμια είτε ΤΕΙ –στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ΤΕΙ- στα οποία υπάρχουν προβλήματα.
Σε σχέση με το έκτακτο προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου θα πρέπει να κάνω γνωστό ότι υπάρχει προϋπολογισμός 3 εκατομμυρίων ευρώ για ωρομίσθιους, έχει εκταμιευθεί ποσό 840 εκατομμυρίων ευρώ για την κάλυψη της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου και βρίσκεται προς υπογραφή απόφαση για την εκταμίευση άλλου ενός ποσοστού 14% για το Μάιο και Ιούνιο, δηλαδή 420.000 ευρώ.
            Είμαι βέβαιος ότι, αν μου ανταπαντούσατε αυτή τη στιγμή, θα μου λέγατε ότι δεν είναι αρκετά και θα μου λέγατε ότι χρειάζονται περισσότεροι διδάσκοντες ωρομίσθιοι. Δεν είναι βέβαιο. Δεν ξέρει κανείς πόσες είναι οι ανάγκες και σε τι έκταση οι ανάγκες αυτές μπορούν να τεκμηριωθούν σε σχέση με τη συνολική εικόνα. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή; Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό, έχουμε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση για το πόσες θέσεις εκτάκτων μπορούμε να διαθέσουμε. Αυτό δεν το αποφασίζουμε θεωρώντας ότι θα πάρουμε κάποια χρήματα από δω και θα τα πάμε εκεί κι έτσι θα δώσουμε περισσότερα χρήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου ή στο ΤΕΙ Σερρών. Έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Θα έχουμε έναν αριθμό θέσεων. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση να δούμε πώς αυτές τις θέσεις θα τις κατανείμουμε με τρόπο που θα καλύψουν με την πιο λογική προσέγγιση τις ανάγκες των ιδρυμάτων ώστε όχι να ικανοποιήσουμε κάποιο ίδρυμα περισσότερο ή κάποιο ίδρυμα λιγότερο, αλλά να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις θέσεις.
Ειδικά από το Κομμουνιστικό Κόμμα για ένα πράγμα ελπίζω ότι δεν θα μας κάνετε κριτική, για το ότι υπάρχει ειδική μεταχείριση οποιουδήποτε, είτε είναι ΤΕΙ, είτε είναι Πανεπιστήμιο, είτε είναι τμήμα Πανεπιστημίου, είτε είναι τμήμα ΤΕΙ, λόγω της διοίκησης που έχει ή λόγω της περιοχής όπου βρίσκεται. Βάζουμε κανόνες και προσπαθούμε αυτούς τους κανόνες να τους τηρούμε έτσι ώστε να κάνουμε την καλύτερη δυνατή κατανομή των διαθέσιμων πόρων.
            Σας ευχαριστώ.
            ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υφυπουργό.
            Ο κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος, Βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχει το λόγο.
            Ορίστε, κύριε συνάδελφε.
            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υφυπουργέ, σ’ ένα σημείο έχετε δίκιο, στο ότι δεν το βάζουμε αντιπαραθετικά. Άλλωστε ούτε κι εγώ έχω καμία σχέση με την Ήπειρο ως εκλογική περιφέρεια. Βλέπουμε συνολικά τα ζητήματα και επικεντρώνουμε σε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για να αποκαλύψουμε τη συνολική πολιτική.
            Δεύτερον, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μας αφορά το να κάνουμε κριτική από μικροπολιτική σκοπιά. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τη σφοδρότατη αντίθεση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη λογική που πρυτάνευσε και που κι εσείς ως κυβέρνηση είχατε παλιότερα -αλλά και η Νέα Δημοκρατία- κάθε πόλη και πανεπιστημιακή σχολή, κάθε χωριό και τμήμα ΤΕΙ. Αυτή ακριβώς τη λογική σήμερα ερχόμαστε και επικρίνουμε γιατί ήταν μία συνειδητή επιλογή να οδηγηθεί σε υποβάθμιση η ανώτατη εκπαίδευση, να υπάρχουν πτυχία χωρίς επιστημονικό αντικείμενο, χωρίς επαγγελματικό αντικείμενο, άρα λοιπόν πτυχία χωρίς αντίκρισμα.
Αυτή ήταν η φιλοσοφία, αυτή ήταν η λογική και σήμερα ακριβώς μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια προχωράτε γρήγορα και δρομολογείτε τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις όπου ουσιαστικά το σύνολο της παιδείας και ιδιαίτερα η ανώτατη εκπαίδευση θα είναι πλήρως υποταγμένη όχι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, αλλά στις επιταγές και στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Αυτό φαίνεται από τη δομή της διοίκησης, από το πώς θα λειτουργούν μέχρι και το τι θα διδάσκονται, δηλαδή το περιεχόμενο των σπουδών, ανατρέποντας άρδην το όποιο επιστημονικό αντικείμενο υπάρχει, αποσυνδέοντας πλήρως τα πτυχία από τα επαγγελματικά δικαιώματα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς και του ανοίγματος των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων.
            Δεύτερο σημείο: Κύριε Υφυπουργέ, εμείς δεν είμαστε της λογικής τού πόσοι ωρομίσθιοι χρειάζονται. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς λέμε ότι αυτές οι θέσεις που καλύπτονται σήμερα από ωρομίσθιους πρέπει να καλυφθούν από μόνιμο προσωπικό, γιατί γνωρίζετε σήμερα ότι στα ΤΕΙ η αναλογία μόνιμου προσωπικού με έκτακτο προσωπικό έχει πλησιάσει περίπου το 70%, αν δεν έχει αγγίξει το 80%. Τουλάχιστον 70% υπάρχει σίγουρα, πολύ περισσότερο μέσα από τις συνταξιοδοτήσεις που θα δρομολογηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Γιατί το κάνετε αυτό; Διότι η φιλοσοφία σας και η λογική σας είναι ακριβώς να συνενώσετε, να συγχωνεύσετε, οδηγώντας στην κατάργηση τμημάτων και σχολών και βεβαίως οι σχολές που θα συγχωνευθούν και θα συνενωθούν να έχουν μία υποβαθμισμένη παροχή εκπαίδευσης.
            Αλήθεια, υπάρχει μία τεράστια αντίφαση στα λεγόμενά σας.
Λέτε «δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις ανάγκες των ωρομισθίων για κάθε τμήμα και σχολή» και ταυτόχρονα βγάλατε μια υπουργική απόφαση, μια εγκύκλιο, που λέτε ότι αν έχουν 15 άτομα μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν χρειάζονται έκτακτους. Εσείς πώς το βγάλατε αυτό; Με ποια λογική το βγάλατε αυτό; Άρα, λοιπόν, είναι μια  αντιεπιστημονική λογική. Μια λογική που θέλει να επιταχύνει τη διαδικασία συρρίκνωσης, τη γιγάντωση των απολύσεων και στο χώρο του εκπαιδευτικού προσωπικού, την υποβάθμιση των πτυχίων. Ένα μεγάλο τμήμα των σπουδαστών δεν θα μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Αυτές τις σπουδές, τις υποβαθμισμένες, που τις πληρώνουν μάλιστα και πανάκριβα.
Εμείς, λοιπόν, λέμε πολύ καθαρά, κύριε Υφυπουργέ, ότι υπάρχει διέξοδος. Δεν μπορεί στις σημερινές συνθήκες που όλες οι προϋποθέσεις είναι υπαρκτές ώστε η γνώση που παράγει η ανθρωπότητα να γίνει κτήμα του λαού και της νεολαίας συνολικότερα, η παραγόμενη αυτή μόρφωση να αποτελεί εμπόδιο. Δεν μπορεί με τη συγκεκριμένη εξουσία και τις επιλογές που κάνετε προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, να δρομολογείτε το λειτουργικό αναλφαβητισμό.
Λέμε καθαρά, λοιπόν, ότι διέξοδος μπορεί να υπάρξει αρκεί να υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης. Όχι μια ανάπτυξη που να ικανοποιεί τα κέρδη αλλά τις λαϊκές ανάγκες. Και σ’ αυτή την κατεύθυνση οι στόχοι πάλης που βάζουμε είναι πολύ συγκεκριμένοι και πολύ καθαροί.
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με τους συγκεκριμένους στόχους πάλης που αφορούν στα τεχνολογικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα η λογική σας είναι ουσιαστικά αντί για ΑΤΕΙ να γίνουν ΙΕΚ και κολλέγια. Λέμε, λοιπόν, καμία απόλυση και μη ανανέωση συμβάσεων του διδακτικού και λοιπού προσωπικού, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, διορισμός όλων των εκλεγμένων μελών, απρόσκοπτη εξέλιξη του επιστημονικού διδακτικού προσωπικού με βάση το έργο τους, γενναία χρηματοδότηση τώρα. Γιατί χρήματα υπάρχουν. Δεν μπορείτε να δίνετε 30 εκατομμύρια για πίστα φόρμουλα 1 στην Αχαΐα και να μην δίνετε για τα ΤΕΙ και τα ΑΕΙ. Γιατί εδώ μπαίνουν οι ιεραρχίες με βάση ποιες ανάγκες θέλετε να καλύψετε. Λέμε, επίσης, κατάληξη του θεσμού των συμβασιούχων, εκτάκτων και ωρομισθίων, κατοχύρωση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού σε ΤΕΙ και Πανεπιστήμια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ο Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κ. Ιωάννης Πανάρετος έχει το λόγο επί τρίλεπτον για τη δευτερολογία του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Κύριε Πρόεδρε, να ξεκινήσω με κάτι θετικό και μετά θα προχωρήσω σε μια διαφορά που έχουμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Το θετικό είναι ότι εγώ αναγνωρίζω, τουλάχιστον στις ερωτήσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο Παιδείας, ότι οι ερωτήσεις που προέρχονται από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ερωτήσεις πολιτικές. Ο τρόπος διατύπωσής τους είναι με πολιτικά επιχειρήματα και επομένως αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε.
Εκεί που θα διαφωνήσω είναι στην πολιτική. Δηλαδή, τα επιχειρήματα που λέτε ότι έχουμε ότι δηλαδή το κάνουμε γιατί θέλουμε να ενισχύσουμε τα μονοπώλια, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε μια παιδεία για τα μονοπώλια και για τις επιχειρήσεις, πώς προκύπτουν;
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς…
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Από τη συνθήκη της Μπολόνια μέχρι σήμερα. Δεν μιλάει η συνθήκη…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Μην αγορεύετε τώρα, κύριε Καραθανασόπουλε. Μια μικρή διακοπή ναι, αλλά όχι αγόρευση.
Παρακαλώ, σας άκουσε ο κ. Υφυπουργός.
Παρακαλώ, κύριε Υφυπουργέ.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Δεν θα διαφωνήσω στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να διαμορφώσει κάποιες πολιτικές αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι τα νέα παιδιά που σπουδάζουν αυτό που χρειάζονται στη συνέχεια είναι να βρουν δουλειά. Παλιά ξέρετε, υπήρχαν οικογένειες -και όχι από την κοινωνική πλευρά στην οποία αναφέρεστε- που είχαν την ευχέρεια τα παιδιά τους να τα στείλουν στο πανεπιστήμιο να σπουδάσουν και να έχουν και ένα πτυχίο στον κοινωνικό τους κύκλο. Δεν υπάρχουν σήμερα. Ή και αν υπάρχουν είναι κάπου αλλού. Εδώ τα παιδιά που σπουδάζουν θέλουν να βρουν δουλειά. Και εμείς πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες που τα παιδιά θα έχουν καλύτερη ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Είναι η αγορά εργασίας ένα απαραίτητο στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας στην εκπαίδευση. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Αποσυνδέοντας το πτυχίο από τα επαγγελματικά δικαιώματα;
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (Υφυπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων): Γνωρίζετε -και ελπίζω να το αναγνωρίσετε- ότι φέτος προχωράμε επαγγελματικά δικαιώματα που εδώ και 30 χρόνια δεν είχαν προχωρήσει. Τα προχωράμε. Και ιδιαίτερα για τους αποφοίτους των ΤΕΙ που συμφωνώ -έστω και αν δεν το είπατε, καταλαβαίνω ότι το πιστεύετε- ότι ήταν αδικημένοι. Και υπάρχει μια αδικία. Το κάνουμε. Προσπαθούμε.
Θα σας πω και το τελευταίο. Έχει σημασία, γιατί αναφερθήκατε στην εγκύκλιο και στην πρωτολογία μου δεν έκανα αναφορά σ’ αυτή.
Δεν έχουμε πει ότι όσα τμήματα έχουν πάνω από δεκαπέντε μέλη ΕΠ δεν θα πάρουν προσωπικό ή πάνω από είκοσι πέντε ΔΕ. Αυτό που δεν θέλουμε –και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μας- είναι να ξαναγίνει αυτό που έγινε πέρυσι, όπου ειδικά τα ΤΕΙ προσέλαβαν ένα πολύ μεγάλο αριθμό εκτάκτου προσωπικού. Ήρθε, λοιπόν, ο Σεπτέμβρης και δεν υπήρχαν χρήματα. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν υπογράψει συμβάσεις. Και δικαιολογημένα διαμαρτύρονταν κι έλεγαν, «εμείς έχουμε προσφέρει έργο και πρέπει να πληρωθούμε». Κι εμείς βρισκόμασταν σε αδυναμία να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις του κράτους.
Τι λέμε, λοιπόν, τώρα; Να καταγραφούν οι ανάγκες. Να εξηγήσει κανείς γιατί χρειάζεται να έχει δύο ή τρία εργαστήρια σε κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, γιατί χρειάζεται να έχει τόσα προαιρετικά μαθήματα και αυτές τις θέσεις που είναι διαθέσιμες, σε συνεργασία με τα ΤΕΙ, να δούμε πώς θα κατανεμηθούν καλύτερα. Αυτή είναι η πρόθεσή μας.
Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής: Σκεφτόμουν να βρω ένα παράδειγμα γιατί διαφωνούμε ιδεολογικά σε αυτό που λέτε με την αγορά. Ίσως δεν βρήκα ένα καλό, αλλά τι μου ήρθε στο μυαλό; Είναι σαν να λέμε, να γίνονται ποδοσφαιρικοί αγώνες, να μην πηγαίνουν, όμως, θεατές, γιατί κάποιοι παίρνουν χρήματα από τα εισιτήρια, να μην υπάρχουν τηλεοπτικά δικαιώματα και τα βγάζουν τα μέσα ενημέρωσης και να γίνονται έτσι οι αγώνες.
Δεν μπορείς να αγνοήσεις, λοιπόν, το τι γίνεται και το πώς αυτό το οποίο χρηματοδοτεί το κράτος, που είναι η εκπαίδευση, θα έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Γρηγόριος Νιώτης): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υφυπουργέ.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση των επικαίρων ερωτήσεων πρώτου κύκλου και εισερχόμεθα στις επίκαιρες ερωτήσεις δευτέρου κύκλου, σύμφωνα με το άρθρο 130, παράγραφος 2 και 3 του Κανονισμού της Βουλής:
 

Σχετικά με την διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαμένουν στην εστία «Τίμιος Σταυρός» του Ρεθύμνου.

26/11/2007
Προς: 
Υπουργό Παιδείας

Σχετικά με την διασφάλιση στέγασης των φοιτητών που διαμένουν στην εστία «Τίμιος Σταυρός» του Ρεθύμνου.

Αθήνα, 26/11/2007

Απάντηση: 

Απάντηση του υφυπουργού Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου:
Θα ήθελα να πω ότι πράγματι το Μάιο του 2007 οι τεχνικές υπηρεσίες του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και της Νομαρχίας Ρεθύμνης διαπίστωσαν σοβαρά προβλήματα στο φέροντα οργανισμό του κτηρίου του «Τιμίου Σταυρού» που καλύπτει τις ανάγκες της φοιτητικής στέγης στο Ρέθυμνο.
Γι’ αυτόν το λόγο, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας το οποίο έχει την ευθύνη λειτουργίας του κτηρίου, αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της εστίας.
Όσον αφορά τα δύο ειδικότερα ερωτήματα που τίθενται με την ερώτηση του κυρίου συναδέλφου, θα ήθελα να πω τα εξής.
Πρώτον, σε ό,τι αφορά στη μείωση που αναφέρεται στην ερώτηση της δυναμικότητας των εστιών στο Ρέθυμνο, θα ήθελα να επισημάνω ότι, αντίθετα, αυξήθηκε η προσφορά κλινών για φοιτητική στέγαση στο Ρέθυμνο κατά εκατόν σαράντα τρεις κλίνες το 2007-2008, λόγω του ότι αποπερατώθηκε η νέα φοιτητική κατοικία της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου, η ανέγερση της οποίας ξεκίνησε με κονδύλια που διατέθηκαν το 2004 στον τετραετή προγραμματισμό. Βεβαίως, λειτουργεί και το Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑΣ» δυναμικότητας πενήντα οκτώ κλινών. Συνεπώς, η νέα εστία που δημιουργήθηκε έχει πολύ περισσότερες κλίνες απ’ αυτές του «Τιμίου Σταυρού».
Σε ό,τι αφορά το θέμα της αρνητικής διάκρισης που επισημαίνεται εις βάρος των φοιτητών του «Τιμίου Σταυρού», θα ήθελα να πω ότι δεν υπήρξε τέτοια αρνητική διάκριση. Και τούτο διότι, όπως μας ενημέρωσε εγγράφως το Πανεπιστήμιο Κρήτης –και έχω στη διάθεσή σας όλα τα σχετικά έγγραφα- όλα τα αιτήματα των φοιτητών αξιολογούνται σύμφωνα με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια, όπως προσδιορίστηκαν σε αποφάσεις της Συγκλήτου το 2004 και το 2005. Ειδικότερα, γίνεται μοριοδότηση βάσει του εισοδήματος, της οικογενειακής κατάστασης και του τόπου μονίμου κατοικίας των γονέων.
Για να διασφαλισθεί, λοιπόν, το δικαίωμα των φοιτητών στη στέγαση, η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών, αν και ισχύει μέχρι το Μάιο, ειδικώς γι’ αυτήν την περίπτωση δόθηκε παράταση και το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας δεχόταν αιτήσεις μέχρι και το Νοέμβριο του 2007.
Συνεπώς όποιος φοιτητής από τον «Τίμιο Σταυρό» ενδιαφερόταν να υποβάλει αίτηση για να στεγαστεί στη νέα εστία που κατασκευάστηκε, μπορούσε να το είχε πράξει και από εκεί και πέρα θα αξιολογείτο σύμφωνα με τα οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά κριτήρια που είχαν τεθεί το 2004-2005. Και δεν νομίζω ότι κανείς θέλει διακριτική μεταχείριση υπέρ ή εις βάρος κάποιων φοιτητών. Όλοι οι φοιτητές είναι ίσοι και θα πρέπει να προτιμώνται εκείνοι οι οποίοι για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους πρέπει να στεγαστούν στην εστία.
Όπως, λοιπόν, μας ενημέρωσε το Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου, όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και είχαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, εξυπηρετήθηκαν και καλύφθηκαν από τις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις που δημιουργήθηκαν στο Ρέθυμνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Βέρα Νικολαϊδου): Ο συνάδελφος Βουλευτής του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αναστάσιος Κουράκης έχει το λόγο.
οριζόντια γραμμή
Τοποθέτηση του Τάσου Κουράκη:
Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε.
Κύριε Υφυπουργέ, υποψιάζομαι ότι δεν σας ενημέρωσαν σωστά για το εξής πολύ απλό θέμα. Όλοι οι φοιτητές που έχουν δικαίωμα να είναι σε μια φοιτητική εστία από το πρώτο έτος των σπουδών τους μέχρι να αποπερατώσουν τις σπουδές τους βρίσκονται στην εστία χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους κάθε χρόνο.
Οι συγκεκριμένοι φοιτητές είχαν την ατυχία το κτήριο στο οποίο στεγάζονταν να έχει σοβαρά προβλήματα του φέροντος σκελετού. Αυτό δεν είναι λόγος για να τους αφαιρεθεί το δικαίωμα συνέχισης παροχής της στέγασης. Είναι τελείως άδικο αυτοί οι φοιτητές να πεταχτούν στο δρόμο και να βρεθούν σ’ ένα καθεστώς δυσμενέστερο απ’ ό,τι όλοι οι άλλοι συνάδελφοί τους σε όλη την Ελλάδα μόνο και μόνο γιατί το Υπουργείο και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας δεν φρόντισε να υλοποιήσει δική του υπόσχεση να παραχωρηθεί ένας χώρος ενοικίασης για να μπορέσουν να τακτοποιηθούν όλοι οι φοιτητές.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι αυτό που περίμενα σήμερα από εσάς είναι όχι να μου πείτε ότι το πανεπιστήμιο θα κάνει την αξιολόγηση, όπως την έκανε αξιοκρατικά κ.λπ., αλλά ότι εμείς ως πολιτεία έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους εξήντα δύο φοιτητές να μην τους πετάξουμε στο δρόμο.
Πρέπει να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο θα παρακαλούσα να λάβετε σοβαρά υπ΄όψιν. Αυτοί οι φοιτητές από αύριο θα είναι σε διαδικασία κατάληψης. Το κτήριο είναι ετοιμόρροπο και οτιδήποτε συμβεί, καταλαβαίνετε ότι προφανώς επιβαρύνει την πολιτεία. Οι φοιτητές θα υπερασπισθούν το δίκιο τους και θα μείνουν μέσα σ’ αυτό το κτήριο, έως ότου βρεθεί ένας χώρος στον οποίο να μπορούν να μεταστεγαστούν.
Απευθύνω έκκληση έστω και αυτήν τη στιγμή η πολιτεία να μη μεταθέσει το πρόβλημα στο πανεπιστήμιο και την πρυτανεία, αλλά να μπορέσει πραγματικά να ανταποκριθεί στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει.
Όσον αφορά αυτό που είπατε ότι οι κλίνες αυξήθηκαν, θα ήθελα να σας πω ότι τα δωμάτια των νέων εστιών -αν δεν υπήρχε το πρόβλημα της επικινδυνότητας του κτηρίου- θα αθροίζονταν με τα ήδη υπάρχοντα, οπότε συνολικά οι κλίνες θα ήταν διακόσιες πέντε. Αυτό θα ήταν το σύνολο. Εκατόν σαράντα τρεις είναι οι καινούργιες κλίνες και εξήντα δύο οι παλιές.
Επειδή όμως προέκυψε το πρόβλημα, αυτές οι εξήντα δύο κλίνες αφαιρούνται ως μη όφειλαν. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι μέχρι να καλύψουμε την απώλεια με τη δημιουργία νέων κλινών, έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους φοιτητές να τους αντιμετωπίσουμε με έναν θετικό τρόπο. Δεν περιμένω κάτι άλλο αυτήν τη στιγμή και μη μου πείτε ακριβώς τα ίδια που είπατε στην αρχή. ‘Ελεος, κύριε Υπουργέ! Κάνω έκκληση την τελευταία στιγμή να πείτε ότι, ναι, πραγματικά θα νοικιάσουμε χώρο για να τακτοποιήσουμε αυτούς τους φοιτητές.
Σας ευχαριστώ.
οριζόντια γραμμή
Τοποθέτηση του υφυπουργού Σπυρίδωνα Ταλιαδούρου:
Θα ήθελα να πω ότι δεν αφαιρέθηκε πρώτα απ’ όλα δικαίωμα σε κανέναν φοιτητή. Οι κλίνες αυξήθηκαν. Από εξήντα δύο που υπήρχαν, έγιναν εκατόν εξήντα τρεις. Συνεπώς αυξήθηκαν κατά ογδόντα οι κλίνες που υπήρχαν, αφαιρουμένων των κλινών του «Τιμίου Σταυρού», που λόγω των προβλημάτων δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τα κριτήρια με τα οποία εισήχθησαν και οι ογδόντα επιπλέον φοιτητές στο νέο κτήριο, στη νέα φοιτητική εστία, είναι απολύτως αντικειμενικά και αδιάβλητα και δεν μπορεί να γίνει κατάχρηση των όρων και να υπάρχουν κάποιοι περισσότερο ευνοημένοι και να μην τηρούνται τα κριτήρια. ‘Ολοι ανεξαιρέτως, οι φοιτητές οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις που όρισε η Σύγκλητος, με τις δύο αποφάσεις το 2004 και το 2005 ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους και στεγάζονται.
Συνεπώς στεγάζονται σήμερα στο Ρέθυμνο ογδόντα τρεις φοιτητές παραπάνω απ’ ό,τι ήταν την προηγούμενη φορά.
Από εκεί και πέρα εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμα ανέγερσης εστιών όπως στο Ρέθυμνο και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, ένα ευρύτατο πρόγραμμα εστιών ύψους 35.000.000 ευρώ. Βεβαίως στην Κρήτη, συνολικά μελετάμε να προχωρήσει η ανέγερση και άλλων φοιτητικών εστιών, ώστε όσο είναι δυνατόν να καλύπτονται σε μεγαλύτερο αριθμό τα προβλήματα των φοιτητών. Όμως, σε κάθε περίπτωση, πάντα θα τηρείται η σειρά, τα κριτήρια τα κοινωνικά, οικονομικά και ατομικά κριτήρια ενός εκάστου των φοιτητών και δεν μπορεί να γίνονται εξαιρέσεις για διάφορους λόγους και με διάφορα προσχήματα. Η ισότητα θα πρέπει να τηρείται.
 
Παρέμβαση του Τάσου Κουράκη:

Για τους άλλους φοιτητές, που ήδη βρίσκονται σε άλλες εστίες, δεν ισχύει αυτό. Δεν υποβάλλουν τα χαρτιά τους κάθε χρόνο.

Syndicate content