ΣΕΠ

Καθ΄ όλα διαβλητή η διαδικασία επιλογής στελεχών Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΣΕΠ).

27/11/2008
Προς: 
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (143399/Γ7/ 6-11-2008) για την στελέχωση των Γραφείων Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑΣΕΠ) και των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) είναι αντιεπιστημονική, πρόχειρη και απαξιωτική για τον θεσμό της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην Εκπαίδευση.

Syndicate content