Αρχαιολογικά

«Πολλαπλάσια καταστροφική η κυβερνητική πολιτική για τον πολιτισμό ακόμη και από τη δράση κακοποιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία».

Ημερομηνία: 
01/03/2012

«Πολλαπλάσια καταστροφική η κυβερνητική πολιτική για τον πολιτισμό ακόμη και από τη δράση κακοποιών σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία».
 

Έξοδα μετακίνησης των εργαζομένων στην αρχαιολογική Υπηρεσία

06/12/2011
Προς: 
τον κ. Υπουργό Πολιτισμού & Τουρισμού
αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2333/6.12.2011

 

Απάντηση: 

«Η έναρξη της μνημονιακής εκποίησης αρχίζει από την ενοικίαση της νήσου Αλιμνιά που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος;»

Ημερομηνία: 
05/12/2011

«Η έναρξη της μνημονιακής εκποίησης αρχίζει από την ενοικίαση της νήσου Αλιμνιά που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος;»
          Τεράστια έκπληξη προκαλεί η είδηση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χάλκης αποφάσισε να διαθέσει προς ενοικίαση ένα ολόκληρο νησί, την Αλμίνια, που αποτελεί στο σύνολό της κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο, προκειμένου να «αξιοποιηθεί» επενδυτικά και να αυξηθούν τα έσοδα του δήμου.

«Η έναρξη της μνημονιακής εκποίησης αρχίζει από την ενοικίαση της νήσου Αλιμνιά που είναι κηρυγμένος αρχαιολογικός χώρος»

05/12/2011
Προς: 
τους κ. κ. Υπουργούς • Πολιτισμού & Τουρισμού • Εσωτερικών

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:2327/5.12.2011

Απάντηση: 

«Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων κοντά στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας»

24/11/2008
Προς: 
Υπουργό Πολιτισμού

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομού Ημαθίας επιμένει και προχωρά τη διαδικασία δημοπράτησης του έργου κατασκευής μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στη Θέση 12 στο Δήμο Μακεδονίδος (ενώ έχουν υποδειχθεί και άλλες θέσεις για τη κατασκευή του). Για τη χωροθέτηση του έργου στη συγκεκριμένη θέση έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους όλοι σχεδόν οι αρμόδιοι φορείς μεταξύ των οποίων και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στην πλέον πρόσφατη γνωμοδότησή του.

Syndicate content