Έρευνα

Προσχηματικός και υποκριτικός ο σχεδιασμός του Υπουργού Ανάπτυξης για την Έρευνα.

10/04/2009
Προς: 
Υπουργό Ανάπτυξης

Από το σχεδιασμό του Υπουργού Ανάπτυξης για την Έρευνα, που εκφωνήθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) τη Δευτέρα 16/3/2009, αποσπάσματα του οποίου βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ κάποια φιλοξένησε ο έντυπος και ηλεκτρονικός Τύπος, βγαίνουν μερικά ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Syndicate content