Δελτία Τύπου

Δελτίο Τύπου: Επιτροπής Ελέγχου Κυβερνητικού Έργου Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ   «Θετική η ανταπόκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εκπαίδευση των κρατουμένων»

Ημερομηνία: 
29/08/2014

«Θετική η ανταπόκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης σε αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την εκπαίδευση των κρατουμένων»

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 1277 /21-7-2014 ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κκ. Θ.Φωτίου, Τ. Κουράκης, Μ. Κανελλοπούλου, Γ. Πάντζας & Ν. Βούτσης, με θέμα «Ευεργετικός υπολογισμός ημερομισθίων σε μαθητές ή καταρτιζόμενους κρατουμένους Σωφρονιστικών Καταστημάτων » o Υπουργός κ. Χαράλαμπος Αθανασίου ενημέρωσε τους ερωτώντες βουλευτές ότι προωθείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο τροποποιείται και συμπληρώνεται το ισχύον Προεδρικό Διάταγμα 107/2001 και στο εξής ο ευεργετικός υπολογισμός δεν θα γίνεται ανάλογα με τις ημέρες λειτουργίας του Σχολείου αλλά για όλο το σχολικό έτος, μη εξαιρουμένων των αργιών ή άλλων διακοπών.

Θεωρούμε θετική την ανταπόκριση και δέσμευση του Υπουργού στο αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, για την διεύρυνση των κινήτρων στην εκπαίδευση των κρατουμένων των Σωφρονιστικών Καταστημάτων."