Δελτία Τύπου

To ζήτημα του Ελληνικού σχολείου στο Μόναχο τέθηκε από τον Α΄Αντιπρόεδρο της Βουλής Τάσου Κουράκη σε συνάντηση με βουλευτές και στελέχη του Ιδρύματος Hanns Seidel της Βαυαρίας.

Ημερομηνία: 
24/10/2016

 

Στα πλαίσια της σημερινής κοινοβουλευτικής συνάντησης ανάμεσα σε δεκαμελή αντιπροσωπεία του Ιδρύματος Hanns Seidel και σε Έλληνες βουλευτές και Προέδρους Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής Τάσος Κουράκης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της επίλυσης των προβλημάτων που αφορούν στην αποπεράτωση του Ελληνικού σχολείου του Μονάχου. Το συγκεκριμένο αίτημα υποστηρίχθηκε από όλους τους Έλληνες βουλευτές που συμμετείχαν στη συνάντηση. Από την πλευρά τους,  οι βουλευτές του Κρατιδίου της Βαυαρίας και τα στελέχη του Ιδρύματος Hanns Seidel συμφώνησαν στην σημασία της ολοκλήρωσης του έργου και στην ανάγκη θετικής συμβολής όλων ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η μεγάλη αυτή προσπάθεια.

Όπως τόνισε στην παρέμβασή του ο Τάσος Κουράκης, «με κοινές μας προσπάθειες δεκαετιών και παρά τα εμπόδια, έχει δρομολογηθεί η αποπεράτωση του ελληνικού σχολείου στο Μόναχο. Το όραμά μας για αυτό το σχολείο είναι να γίνει ένα σύμβολο των ισχυρών δεσμών της ελληνικής Ομογένειας με τη φιλόξενη Βαυαρία. Το σχολείο αυτό θέλουμε να αποτελέσει ένα σχολείο στο οποίο να συνυπάρχουν τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και οι μαθητές να μπορούν να έχουν ισχυρή πρόσβαση στη δίγλωσση εκπαίδευση, όπως επιτάσσει η σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη. Θα ήθελα να ζητήσω τη συμβολή όλων μας σε αυτή τη προσπάθεια και να προσθέσω ότι η Ελλάδα επιθυμεί το σχολείο αυτό να είναι ένα σημείο αναφοράς και για την Ελλάδα και για τη Γερμανία και βέβαια να χρησιμοποιείται για τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών, όχι μόνο των Ελληνοπαίδων, αλλά όλων των παιδιών της ευρύτερης περιοχής.»