Βουλή - Ερωτήσεις

Ανύπαρκτες οι δομές εκπαίδευσης στις φυλακές

14/02/2008
Προς: 
Υπουργούς Παιδείας και Δικαιοσύνης
Ερώτηση

Ο Σωφρονιστικός Κώδικας στο Πέμπτο Κεφάλαιο «Μορφωτικά προγράμματα και ελεύθερος χρόνος κρατουμένων» προβλέπει:

'Αρθρο 35 Εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση

1.Η εκπαίδευση των κρατουμένων αποβλέπει στην απόκτηση ή συμπλήρωση εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, καθώς και στην επαγγελματική κατάρτισή τους.

2.Για το σκοπό αυτό λειτουργεί μέσα στο κατάστημα, όπου είναι δυνατό, μονοθέσιο δημοτικό σχολείο, υπαγόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ρυθμιζόμενο από τις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων σχολείων. Το Συμβούλιο Φυλακής οργανώνει, με τη συνεργασία αρμόδιων φορέων, προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ,μαθητείας ή εξειδίκευσης.

4.Ειδικά μέτρα λαμβάνονται για την εκπαίδευση των αλλοδαπών κρατουμένων, εφόσον αυτό είναι εφικτό στο συγκεκριμένο κατάστημα.

5. ...Οι αναλφάβητοι ενήλικες ενθαρρύνονται να παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ή μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης ή επιμόρφωσης.

'Αρθρο36 Σωματική άσκηση και άθληση

2.Για τη σωματική άσκηση των κρατουμένων δημιουργούνται χώροι εσωτερικοί (γυμναστήριο) ή εξωτερικοί (γήπεδα), κατάλληλα διαμορφωμένοι και εξοπλισμένοι για ατομική ή ομαδική άσκηση.

3.Τα προγράμματα άσκησης και άθλησης οργανώνουν και επιβλέπουν γυμναστές. Ο ιατρός του καταστήματος ελέγχει την ικανότητα κάθε κρατουμένου να συμμετέχει στα εν λόγω προγράμματα.

'Αρθρο37 Ενημέρωση

1.Κάθε κρατούμενος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται με εφημερίδες, περιοδικά, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές. Το Συμβούλιο Φυλακής προσδιορίζει τις λεπτομέρειες άσκησης του εν λόγω δικαιώματος, όπως τόπο χρόνο και διαδικασία.

2.Το συμβούλιο Φυλακής, ύστερα από γνώμη του Συμβούλου Εκπαίδευσης Κρατουμένων, διοργανώνει διαλέξεις σε κρατούμενους από μέλη ΑΕΙ, ΤΕΙ, επιστημονικών, επαγγελματικών, πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.

3.Ενθαρρύνονται οι ομαδικές συζητήσεις των κρατουμένων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι τις οργανώνουν και τις διευθύνουν.

4.Η αυτομόρφωση των κρατουμένων διευκολύνεται από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Κρατουμένων, ο οποίος και οργανώνει χώρους για αναγνωστήριο, καθώς και για δανειστική βιβλιοθήκη διαρκώς εμπλουτιζόμενη με λογοτεχνικά, επαγγελματικά και επιστημονικά βιβλία. Όπου είναι δυνατόν, η βιβλιοθήκη αυτή αποτελεί παράρτημα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Αν εξαιρέσουμε τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργούν στις φυλακές Κορυδαλλού, Διαβατών και Λάρισας καθώς και τα σχολεία στη φυλακή του Αυλώνα, στις υπόλοιπες φυλακές δεν λειτουργούν σχολεία ή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Επιπλέον, παρότι τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (τσιγγάνους, φυλακισμένους, μετανάστες κλπ.) δεν έχουν πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής προγράμματα σε κανένα σωφρονιστικό κατάστημα.

Ερωτώνται οι κκ. υπουργοί:

1.Γιατί δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω άρθρα του σωφρονιστικού κώδικα;

2.Τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις υλοποίησης των ανωτέρω άρθρων του Σωφρονιστικού Κώδικα;

3. Γιατί δεν εφαρμόζονται προγράμματα των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΕ) στις φυλακές;

4.Για ποιους λόγους σε κάθε φυλακή δεν δημιουργούνται δομές ,όπως προβλέπεται από τον Σωφρονιστικό Κώδικα, που να καλύπτουν τις ανάγκες εκπαίδευσης,άθλησης και ενημέρωσης και όπου υπάρχουν γιατί συμμετέχει τόσο μικρός αριθμός κρατουμένων;

5.Γιατί καταργείται το δικαίωμα της ενημέρωσης των κρατουμένων με την κατάσχεση πολλές φορές της αλληλογραφίας, εφημερίδων εντύπων, βιβλίων κλπ.

Μήπως οι κρατούμενοι χάνουν πέραν της ελευθερίας τα ατομικά και πολιτικά τους δικαιώματα;