Βουλή - Ερωτήσεις

«Αυθαίρετες εργασίες από τον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης (Ο.Φ.Θ.) στην παραλία της Θεσσαλονίκης»

25/02/2009
Προς: 
Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

Στην παραλία της Θεσσαλονίκης εκδόθηκε από την Πολεοδομική υπηρεσία της Νομαρχίας η υπ΄αριθ.1353/15-10-2008 οικ. άδεια, επ΄ονόματι του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης, με τίτλο «Επέμβαση για λόγους υγιεινής και ασφάλειας σε προϋφιστάμενο του1955 κτίσμα». Το κτίσμα βρίσκεται σε δημόσιο ακίνητο (Α.Β.Κ2562), του οποίου η χρήση έχει παραχωρηθεί από την Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) στον Όμιλο Φίλων Θαλάσσης. Στο συμβόλαιο παραχώρησης που συντάχθηκε από την ΚΕΔ το 2003, αναφέρονται, ως εμβαδόν κτίσματος, τα 250 τετραγωνικά μέτρα τα οποία όμως καμία σχέση έχουν με τα 298,54 τ.μ, που αποτυπώνονται στο πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα της εκδοθείσας στις 15-10-2008 οικοδ. άδειας. Δηλαδή ενώ το κτίριο έχει χαρακτηριστεί προϋφιστάμενο του 1955, συνεπώς το εμβαδόν του θα πρέπει να παραμένει σταθερό από το 1955 και μετά, παρουσιάζει μια αύξηση 50 περίπου τετραγωνικών μέτρων τα τελευταία 5 χρόνια. Ως προς τη χρήση, το κτίριο λειτουργεί ως «ψαροταβέρνα εστιατόριο» σύμφωνα με την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στις 9-9-08. Η χρήση όμως αυτή δεν προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 420 Δ΄/27-4-1993)που προσδιορίζει για την περιοχή τις εξής χρήσεις: Αθλητισμό –Πράσινο-Ναυταθλητική εγκατάσταση και την εντάσσει σε ζώνη ειδικών μελετών. Μετά από καταγγελίες περιοίκων η πολεοδομία συνέταξε την υπάριθ.26/2009 έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτου, η οποία όμως αφορά όμορο του καταστήματος χώρο και περιγράφει «εκτεταμένες εργασίες επισκευής –ανακατασκευής χωρίς οικοδομική άδεια». Η έκθεση αυτοψίας συντάχθηκε χωρίς προηγούμενο επανέλεγχο της οικοδομικής άδειας, ως προς τα καταγγελλόμενα, με αποτέλεσμα να είναι ελλιπής. Επειδή κατά την έκδοση της υπ΄αριθ.1353/15-10-08 οικοδομικής άδειας δεν εξετάστηκε η νομιμότητα του υφιστάμενου κτίσματος. Επειδή το προεδρικό διάταγμα περί έκδοσης οικοδομικών αδειών δεν προβλέπει άδεια για λόγους «υγιεινής και ασφάλειας» αλλά μόνο για λόγους «υγιεινής και χρήσης» χωρίς επέμβαση στον φέροντα οργανισμό. Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί Γιατί μετά τις καταγγελίες των πολιτών δεν πραγματοποιήθηκε επανέλεγχος της υπ’αριθ.1353/15-10-08 οικοδομικής άδειας προκειμένου να ανακληθεί; Σε ποιες διατάξεις στηρίχθηκε η έκδοση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος από το Δήμο Θεσσαλονίκης αφού η συγκεκριμένη χρήση δεν προβλέπεται από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο; Πως προστατεύει η ΚΕΔ το δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού; Με παραχωρητήρια που επιτρέπουν και ενθαρρύνουν την ιδιωτική εκμετάλλευση του;