Βουλή - Ερωτήσεις

«Τριάντα χρόνια μετά η Θεσσαλονίκη εξακολουθεί να παραμένει ευάλωτη σε σεισμό»

04/06/2008
Προς: 
Υπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών
Ερώτηση

Στις 20 Ιούνη συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τον καταστροφικό σεισμό της Θεσσαλονίκης και το σύστημα αντισεισμικής θωράκισης της πόλης εξακολουθεί να παρουσιάζει αδυναμίες. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Υφιστάμενων Κατασκευών (ΕΠΑΝΤΥΚ),το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και με την ολοκλήρωσή του θα αποτελούσε ένα πολύτιμο εργαλείο για τη μέτρηση του ποσοστού του πληθυσμού των κτιρίων που σε σεισμό θα υποστεί βλάβες και σε τι μέγεθος, λόγω έλλειψης πόρων δεν εξελίχθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο Προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτιρίων καθυστερεί. Οι χιλιάδες πολυώροφες οικοδομές ιδίως του κέντρου της πόλης δεν έχουν ελεγχθεί ενώ σε πρόσφατη μικροζωνική μελέτη , που εκπονήθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, εντοπίζονται προβλήματα και στη σύσταση του εδάφους, κυρίως στην περιοχή του κέντρου όπου βρίσκεται η πλειοψηφία των παλαιών οικοδομών της Θεσσαλονίκης , στην παραλία αλλά και στην ευρύτερη περιοχή. Επειδή το μεγαλύτερο μέρος του κτιριακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης, αποτελείται από κτίρια που έχουν κατασκευαστεί με τον αντισεισμικό του 1959 ο οποίος παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις (το 75% του δομικού πλούτου )και με προδιαγραφές υλικών που δεν πληρούν τα σύγχρονα επιστημονικά κριτήρια ασφαλείας και θα πρέπει να ενισχυθούν απέναντι στο σεισμικό κίνδυνο. Επειδή το κέντρο του πολεοδομικού συγκροτήματος είναι εξαιρετικά πυκνοδομημένο, με μεγάλο συντελεστή δόμησης και ύψος κτιρίων και ελάχιστους ελεύθερους χώρους στους οποίους θα μπορούσαν να καταφύγουν οι κάτοικοι σε περίπτωση σεισμού. Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί Πόσα και ποιάς κατηγορίας δημόσια κτίρια της Θεσσαλονίκης έχουν ολοκληρώσει την αρχική φάση του Προγράμματος, που αφορά στον προσεισμικό έλεγχο και στην κατάταξή τους με βάση το βαθμό επικινδυνότητας που παρουσιάζουν και τι ποσοστό αντιπροσωπεύουν στο σύνολο των υφισταμένων; Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση, που προέβλεπε έλεγχο σε 4.500 δημόσια κτίρια της πόλης , σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την ολοκλήρωση αυτής; Με βάση την κατάταξη των κτιρίων προτίθεστε να αναπτύξετε ένα πρόγραμμα με προτεραιότητες- σε συνεργασία με το ΤΕΕ τις Πολυτεχνικές Σχολές και τις αντίστοιχες υπηρεσίες- και να το χρηματοδοτήσετε και αν ναι από ποιόν κωδικό χρηματοδότησης και ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του; Σε ποιες ρυθμίσεις και θέσπιση μέτρων προτίθεστε να προβείτε για να αντιμετωπίσετε την περίπτωση των ιδιωτικών κτηρίων; Πως σκέπτεται η Πολιτεία να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της μελέτης του ΑΠΘ για τις βλάβες που προβλέπονται να προκληθούν στα δίκτυα υποδομών (ύδρευσης, αποχέτευσης φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας, και τηλεπικοινωνιών), μεταφορικά δίκτυα κ.λ.π, από ένα σεισμό αντίστοιχο με αυτόν του 1978; Προτίθεστε να προβείτε στην αναθεώρηση ή έστω στην επικαιροποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκαλούνται από σεισμούς ( σχέδιο Ξενοκράτης), τα οποία κρίνονται ανεπίκαιρα από τους αρμόδιους; Παρακαλούμε για την κοινοποίηση όλων των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων