Βουλή - Ερωτήσεις

« Αυθαιρεσίες στις παρυφές του Σέϊχ Σου»

26/03/2009
Προς: 
Υπουργό Εσωτερικών
Ερώτηση

« Αυθαιρεσίες στις παρυφές του Σέϊχ Σου»

Στις 11-12-2006 εκδόθηκε από την Πολεοδομία Θεσσαλονίκης η υπ’αριθ.2602 οικοδομική άδεια επί των οδών Μακεδονομάχων, Ικάρων, Π. Μελά και δημοτικού πρασίνου στον Δήμο Αγίου Παύλου. Οι εργασίες οικοδόμησης ξεκίνησαν τον Απρίλιο του 2007. Η υπό ανέγερση οικοδομή βρίσκεται στις παρυφές του περιαστικού δάσους του Σέϊχ Σου, σε μια ευαίσθητη από οικολογική άποψη περιοχή και κοντά σε σημαντικά μνημεία της πόλης. Καθώς οι εργασίες προχωρούσαν, οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να καταγγέλλουν αλλοίωση της φυσικής στάθμης του πέριξ της οικοδομής εδάφους με αποτέλεσμα την υπέρβαση του επιτρεπόμενου ύψους της περιοχής, ενώ επισημαίνουν ότι και η έκδοση της άδειας βασίστηκε σε ψευδή στοιχεία σε ότι αφορά την φυσική στάθμη του εδάφους. Λόγω της μεγάλης κλίσης του οικοπέδου και για την προσαρμογή της οικοδομής στο ανάγλυφο του εδάφους, στην οικοδομική άδεια δείχνονται επιχωματώσεις που βαπτίστηκαν διαμορφώσεις, οι οποίες καμία σχέση έχουν (ως προς το βάθος της διαμόρφωσης) με όσα προβλέπει η πολεοδομική νομοθεσία. Ενώ και η έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δεν είναι αιτιολογημένη όπως απαιτείται. Η πολεοδομία Θεσσαλονίκης παρά το πλήθος των καταγγελιών δεν έχει μέχρι σήμερα προβεί σε πλήρη έλεγχο των καταγγελλομένων που αφορούν τόσο στην οικοδομική άδεια όσο και στην μέχρι τώρα υλοποίησή της ενώ και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως προϊσταμένη αρχή, τηρεί παρόμοια στάση. Για το θέμα έχει ήδη διαταχθεί επείγουσα προανακριτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Επειδή η πολεοδομία αλλά και οι συναρμόδιες υπηρεσίες έχουν την υποχρέωση να προστατεύουν την περιοχή λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής και οικολογικής σημασίας.

Επειδή οι έλεγχοι της Πολεοδομίας δεν είναι συστηματικοί και πραγματοποιούνται κατά το δοκούν.

Επειδή η επιβάρυνση του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης από «νομότυπες» και αυθαίρετες κατασκευές αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της πόλης.

Ερωτάται ο κ. υπουργός

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε ώστε να διερευνήσετε σε βάθος τις κατά καιρούς καταγγελίες και να αποδοθούν τυχόν ευθύνες;

Με ποιον τρόπο θα προστατεύσετε την περιοχή από επεμβάσεις ιδιωτών που επιβαρύνουν και αλλοιώνουν το περιβάλλον;

Ο ερωτών βουλευτής Τάσος Κουράκης