Βουλή - Ερωτήσεις

« Κινδυνεύει το κόκκινο σπίτι στην συμβολή των οδών Αγ. Σοφίας και Ερμού»

11/03/2009
Προς: 
Υπουργό Πολιτισμού
Ερώτηση

Ένα από τα κτίρια που σηματοδοτούν την πόλη της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας 31 και Ερμού 52 το περίφημο «κόκκινο σπίτι» κινδυνεύει . Πρόκειται για κτίριο των αρχών του 20ου αιώνα ιδιοκτησίας Μίσσιου και Καραγιαννίδη, το οποίο χαρακτηρίστηκε με την ΔΙΛΑΠΑΠ/1696/33739/15-6-83 (ΦΕΚ 395/Β) απόφαση υπουργού πολιτισμού ως ιστορικό διατηρητέο. Η εμφανής οπτοπλινθοδομή των δύο κυρίων όψεων, του προσέδωσε τον χαρακτηρισμό «κόκκινο σπίτι» με τον οποίο το γνωρίζουν οι Θεσσαλονικείς. Το κτίριο χρήζει εκτεταμένων εργασιών συντήρησης και σύμφωνα με παλαιότερη μακροσκοπική καταγραφή που διενήργησαν μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει στις όψεις του προβλήματα αποκόλλησης επιχρισμάτων, αποσάθρωσης και υγρασίας. Το 2007 και μετά από πρόταση των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου πολιτισμού (Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, Δ/νση Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς), αλλά και του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων εκδόθηκε υπουργική απόφαση για αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά του διατηρητέου με σκοπό την προστασία, την ανάδειξη και την απόδοση του κτιρίου για πολιτιστικές χρήσεις. Ωστόσο πρόσφατα με νέα εισήγηση της Δ/νσης Νεότερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς προς τον Υπουργό Πολιτισμού, προτείνεται η ανάκληση της απόφασης διότι «δεν αιτιολογείται σήμερα ο σκοπός της δημόσιας ωφέλειας περί προστασίας του μνημείου». Επειδή με την άρση της απόφασης απαλλοτρίωσης το κτίριο εγκαταλείπεται από την πολιτεία και ανοίγει ο δρόμος για την εκμετάλλευσή του από ιδιώτες Επειδή τέτοιες ενέργειες μαρτυρούν την αδιαφορία της πολιτείας για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς Επειδή η πόλη της Θεσσαλονίκης στερείται χώρων πολιτισμού Ερωτάται ο κ. Υπουργός Θα τιμήσει το αξίωμα που του εμπιστεύθηκε η πολιτεία ως Υπουργού Πολιτισμού και θα αντισταθεί σε υποτελή, προφανώς, συμφέροντα; Θα φροντίσει ώστε, πέρα από την απόρριψη της νέας εισήγησης, να εξαγοραστεί το διατηρητέο κτίριο και να αποδοθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης για πολιτιστικές χρήσεις;