Βουλή - Ερωτήσεις

Διαχείριση απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη μετά το κλείσιμο των Ταγαράδων

18/01/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

 

Διαχείριση απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη μετά το κλείσιμο των Ταγαράδων

Σύμφωνα με το Νομαρχιακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων νομού Θεσσαλονίκης δημοπρατήθηκε το 2003 ο ΧΥΤΑ της Μαυροράχης προϋπολογισμού 35 εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση την αρχική σύμβαση αλλά και σύμφωνα με δηλώσεις των αρμόδιων υπουργών και παραγόντων την περίοδο της πυρκαγιάς της χωματερής των Ταγαράδων  (Ιούλιος 2006) το έργο θα δινόταν σε λειτουργία στις αρχές του 2007. Προ εξαμήνου (11/7/2007) δηλώσεις του προέδρου του Συνδέσμου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης παρέτειναν την έναρξη λειτουργίας για τον Ιανουάριο του 2008.
Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης δεν έχει ακόμα παραδοθεί λόγω καθυστερήσεων στην κατασκευή των απαραίτητων έργων (δρόμος πρόσβασης, εμπλοκή με ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ, πυρόσβεση, επεξεργασία στραγγισμάτων, κτλ.). Η σημαντική αυτή καθυστέρηση έχει ως συνέπεια τη συνέχεια λειτουργίας της παράνομης χωματερής των Ταγαράδων, η οποία λειτουργεί εδώ και 26 χρόνια παραλαμβάνοντας το σύνολο των στερεών αποβλήτων του Νομού Θεσσαλονίκης (επικίνδυνα και μη). Η χωματερή έχει κορεστεί σε επικίνδυνο βαθμό, γεγονός που συνετέλεσε στα τραγικά για το περιβάλλον και την περιοχή φαινόμενα της πυρκαγιάς και της κατολίσθησης του 2006.     
Λόγω των ανωτέρω προβλημάτων εκδηλώνεται ιδιαίτερη ανησυχία των κατοίκων και των φορέων της περιοχής οι οποίοι ενημερώνουν για την επερχόμενη διακοπή λειτουργίας της χωματερής.
Επιπλέον πρέπει να επισημανθεί ότι δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η κατασκευή σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο Νομό ώστε να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των απορριμμάτων στο νέο ΧΥΤΑ, έλλειμμα που θα δημιουργήσει τεράστια λειτουργικά προβλήματα στους ΟΤΑ και στο συγκοινωνιακό δίκτυο του νομού ακόμα και μετά την ολοκλήρωση του νέου ΧΥΤΑ.
Για το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πρόβλημα του Νομού Θεσσαλονίκης δεν έχουν αναληφθεί οι απαραίτητες πρωτοβουλίες από τα υπεύθυνα Υπουργεία και την ΤΕΔΚ του Νομού.
 
Ερωτούνται οι κ.κ. Υπουργοί
 
1.    Τι μέτρα έχουν ληφθεί για την επιτάχυνση της παράδοσης του έργου του ΧΥΤΑ από τους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς και πότε θα αρχίσει η λειτουργία του έργου;
2.    Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αδυναμίας μεταφόρτωσης των απορριμμάτων και τα συνακόλουθα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης (υποβάθμιση καθαριότητας, συγκοινωνιακή φόρτιση, έλλειψη απορριμματοφόρων κλπ.);
3.    Πώς ελέγχεται η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στη χωματερή των Ταγαράδων  και πώς διασφαλίζεται η υγεία των κατοίκων και η προστασία του περιβάλλοντος;  
 
Οι ερωτώντες βουλευτές
 
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Μιχάλης Παπαγιαννάκης
Αναστάσιος Κουράκης