Βουλή - Ερωτήσεις

Εκρηκτική η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές. Επιτακτική η ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων

14/10/2008
Προς: 
Υπουργό Δικαιοσύνης
Ερώτηση

Ασφυκτική είναι η κατάσταση στις ελληνικές φυλακές οι οποίες δεν μπορούν να αντέξουν τον πολύ μεγάλο αριθμό των κρατουμένων. Στις φυλακές κρατούνται 12.000-14.000 και στα κρατητήρια 2.500-3.000 κρατούμενοι. Η υπέρβαση των κανόνων που ορίζει ο Σωφρονιστικός Κώδικας έχει συμβάλει καθοριστικά στο πρόβλημα. Επίσης η μη εφαρμογή πολλών διατάξεων του Σ. Κ. έχει μετατρέψει τις φυλακές σε μεσαιωνικά φρούρια όπου συστηματικά καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο μεγάλος αριθμός των νεκρών είναι δηλωτικός και των πολύ κακών συνθηκών κράτησης:377κρατούμενοι πέθαναν την τελευταία δεκαετία. Το 2007 πέθαναν 52 κρατούμενοι. Τον Απρίλιο του 2006 τέσσερις κρατούμενοι κάηκαν ζωντανοί στις φυλακές Κορυδαλλού, λόγω αδιαφορίας των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Κρατούμενοι από όλες τις φυλακές έχουν διατυπώσει 45 αιτήματα, χαρτογραφώντας πλήρως την κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα, και απαιτούν λύσεις. Οι κρατούμενοι δηλώνουν ότι θα κατέλθουν σε μαζική απεργία πείνας και αποχή από κάθε εργασία και δραστηριότητα εάν έως τις 30 0κτωβρίου ο υπουργός Δικαιοσύνης δεν δώσει λύσεις. Επειδή θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η εφαρμογή του Σωφρονιστικού Κώδικα και η βελτίωσή του, καθώς και ότι μπορούν άμεσα να ικανοποιηθούν αιτήματα των κρατουμένων όπως Οι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών να εκτίουν και αυτοί τα 3/5 της ποινής αντί των 4/5 που ισχύει σήμερα Να εφαρμόζεται το μέτρο της προσωρινής κράτησης (προφυλάκισης) όπως ορίζεται από τον Σ.Κ. και να μην γίνεται κατάχρησή του Να γίνει μερική παραγραφή μέρους της ποινής σε όλους τους κρατούμενους Να εφαρμόζεται το μέτρο της χορήγησης των τακτικών αδειών σε όλους τους κρατούμενους που θεμελιώνουν το δικαίωμα και να διευρυνθούν οι όροι χορήγησής τους Να χορηγείται η υφ’ όρων απόλυση σε όλους τους δικαιούμενους Να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα για τους εναλλακτικούς τρόπους έκτισης της ποινής όπως τα ανοικτά κέντρα κράτησης, τα ευεργετικά ημερομίσθια, η ημιελεύθερη διαβίωση, η κοινωφελής εργασία Να εξανθρωπιστεί το επισκεπτήριο των κρατουμένων με τις συζύγους και τα τέκνα τους με διευρυμένη εφαρμογή του θεσμού του «ελεύθερου επισκεπτηρίου» σε ιδιαίτερο χώρο Να επιτρέπεται η είσοδος στις φυλακές στους βουλευτές και τους κοινωνικούς θεσμικούς φορείς (Συνήγορος του Πολίτη, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Δικηγορικοί Σύλλογοι, Μ.Κ.Ο. και Διεθνείς Οργανισμοί) Να καταργηθούν οι φυλακές ανηλίκων και να εφαρμοστούν εναλλακτικές μορφές έκτισης της ποινής Να τιμωρούνται αυστηρά οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι όταν ασκούν σωματική βία στους κρατούμενους και να θεσμοθετηθεί ο Συνήγορος του Φυλακισμένου στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι κρατούμενοι για υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους Να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης εξασφαλίζοντας στους κρατούμενους ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, εκπαίδευση και δημιουργική απασχόληση Ερωτάται ο κ. υπουργός Γιατί δεν προβαίνει στην άμεση λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστεί η εκρηκτική κατάσταση στα σωφρονιστικά καταστήματα;