Βουλή - Ερωτήσεις

Ελλιπής η ενημέρωση για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης

30/05/2008
Προς: 
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

Ελλιπής η ενημέρωση για την εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης

Η μελέτη σχεδιασμού της εξωτερικής περιφερειακής οδού της Ανατολικής Θεσσαλονίκης εξελίσσεται ερήμην των κατοίκων και των δημοτικών αρχών της περιοχής από την οποία αυτή θα διέλθει και η όποια ενημέρωση προέρχεται αποκλειστικά από δημοσιεύματα εφημερίδων.
Με μεγάλη ανησυχία οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι κάτοικοι και η αρχή του Δήμου Θέρμης παρακολουθούν δημοσιεύματα να περιγράφουν μια διαδρομή της εξωτερικής περιφερειακής οδού χαραγμένη εφαπτομενικά από οικισμούς του Δήμου και να αγνοεί τις προτάσεις του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θέρμης για τις χρήσεις γης της περιοχής.
Επισημαίνουν ότι ένα υπερτοπικής σημασίας έργο που θα μπορούσε σε συνδυασμό με άλλα συγκοινωνιακά έργα και μέσα σταθερής τροχιάς να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή τους, μετατρέπεται σε τροχοπέδη. Παρότι έχουν καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τα χαρακτηριστικά του έργου, ώστε να προστατευθεί το περιβάλλον και οι περιοχές κατοικίας, πληροφορούνται ότι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ προχωρά σε εκπόνηση μελετών χωρίς καμία ενημέρωση και σε αντίθεση με τις προτάσεις των κοινωνικών και αυτοδιοικητικών φορέων.
Οι  επιλογές αυτές  λειτουργούν εις βάρος του έργου και σε ένα βαθμό το αναστέλλουν, ενώ ταυτόχρονα κατασπαταλώνται δημόσιοι πόροι σε άσκοπες και αδιέξοδες μελέτες, με τραγικές επιπτώσεις για τις περιοχές κατοικίας και το περιβάλλον.
 
Ερωτάται ο υπουργός τι μέτρα πρόκειται να πάρει ώστε :


- Να ενημερωθούν οι κάτοικοι και οι τοπικές αρχές για τα σχεδιαζόμενα οδικά δίκτυα που θα διασχίσουν την περιοχή τους και να εφαρμοστούν διαδικασίες διαβούλευσης για το βέλτιστο σχεδιασμό των έργων, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή απόσταση από τους οικισμούς και να γίνει υπογειοποίηση της αρτηρίας.
- Να ληφθούν υπόψη οι προτάσεις των τοπικών φορέων για τις χρήσεις γης των περιοχών τους και να ενισχυθεί η χωρική συνοχή, ώστε να προστατευθούν το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι των περιοχών από όπου θα διέλθουν οι σχεδιαζόμενοι οδικοί άξονες.


Οι ερωτώντες βουλευτές
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Κουράκης Αναστάσιος