Βουλή - Ερωτήσεις

Ερώτηση και Α.Κ.Ε: Δαπάνες κάλυψης αναγκών κέντρου πρώτης υποδοχής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο της ΕΛ.ΑΣ. Αμυγδαλέζα

10/01/2014
Προς: 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Ερώτηση

Αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:662/5298/10.1.2014

Δαπάνες κάλυψης αναγκών κέντρου πρώτης υποδοχής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο της ΕΛ.ΑΣ. Αμυγδαλέζα

Η παράνομη κράτηση επί δεκαοχτώ μήνες αποτελεί την πιο ευδιάκριτη από τις παραβιάσεις της ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας ως προς την αντιμετώπιση των ζητημάτων προστασίας των προσφύγων και των μεταναστών, γεγονός το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταδείξει πολλές φορές στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Ένα από τα πιο σοβαρά ζητήματα τα οποία τίθενται σε αμφισβήτηση είναι η οικονομική αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια στην λειτουργία αυτών των “κέντρων πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας”. Στις διάφορες αποφάσεις περί “Έγκρισης δαπάνης για κάλυψης αναγκών κέντρου πρώτης υποδοχής φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο της ΕΛ.ΑΣ. Αμυγδαλέζα”, οι οποίες ενδεικτικά αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα,

ΑΔΑ    ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Β4ΘΠΙ-ΧΚΔ    8045/8/433-γ    4/9/2012

Β4ΛΨΙ-3ΙΠ    8045/8/279-α    5/6/2012

Β41ΩΙ-ΡΨΚ    8045/8/389-γ    5/7/2012

Β42ΧΙ-ΖΞΙ    8045/8/756-γ    5/11/2012

Β42ΧΙ-ΛΣΥ    8045/8/436-γ    5/11/2012

Β45ΝΙ-ΙΔΟ    8045/8/437-γ    6/12/2012

Β45ΝΙ-ΠΣ5    8045/8/892-γ    6/12/2012

ΒΕΔΖΙ-Ω3Ω    8045/8/438-γ    20/3/2013

ΒΕΥΦΙ-9ΦΓ    8045/8/1-γ    4/2/2013

ΒΕΔΙΙ-ΡΕ3    8045/8/91-γ    7/3/2013

ΒΕΑΞΙ-ΗΙ2    8045/8/118-γ    3/4/2013

 ΒΕΝ3Ι-1ΣΦ    8045/8/187-γ    15/5/2013

ΒΕΖΚΙ-Τ0Σ    8045/8/260-γ    4/6/2013

ΒΛ49Ι-3ΓΦ    8045/8/299-γ    3/7/2013

ΒΛΩΞΙ-ΩΝΚ    8045/8/353-γ    10/8/2013

διαπιστώνεται μεταξύ άλλων, ότι:

Α) Στα υπηρεσιακά του έγγραφα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αποκαθιστά την πραγματικότητα μέσω του προσδιορισμού του αριθμού των “φιλοξενουμένων” ως αριθμού κρατουμένων,

Β) Τα αιτούμενα ποσά προς ανάληψη βρίσκονται εντός του ποσοστού διάθεσης και του ποσοστού της δαπάνης που πληρώνεται με την πάγια προκαταβολή βάσει της υπ' αριθμ. 8013/1/434 από 6-9-2011 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομικών & Προστασίας του Πολίτη, ευρισκόμενο εντός του διαθέσιμου ποσοστού της υπό φορέα 43 Ειδικό Φορέα 110 και ΚΑΕ 2739 πίστωσης. Ο ΚΑΕ αυτός αφορά ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,

Γ) Στις αποφάσεις Έγκρισης Δαπάνης γίνεται μνεία συγκεκριμένων αριθμών κρατουμένων, πλήρως αναντίστοιχων με το δυναμικό του συγκεκριμένου Κέντρου,

Δ) Από τις αποφάσεις αυτές, καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, δεν προκύπτει η σχετική διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε για την συγκεκριμένη προμήθεια, ποιότητα και περιεχόμενο της συγκεκριμένης δαπάνης.

Πέραν της μείζονος παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελείται με την παράνομη πρακτική της κράτησης, εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά, τόσο ως προς τη διαχείριση όσο και ως προς τη διαφάνεια της διάθεσης των ως άνω κονδυλίων, τα οποία παραμένουν αναπάντητα παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας. Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Α) Ποιος ήταν ο αριθμός των κρατουμένων ανά μήνα το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2012 έως και το Νοέμβριο του 2013 στο συγκεκριμένο, αλλά και στα λοιπά “κέντρα”;

Β) Με ποιο σκεπτικό και μέσω ποιας διαδικασίας αποφασίστηκε η χρήση του συγκεκριμένου ΚΑΕ για την πληρωμή των σχετικών δαπανών;

Γ) Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε και βάσει ποιών διατάξεων, προκειμένου να αποφασιστούν να υλοποιηθούν και να εγκριθούν οι συγκεκριμένες δαπάνες του πίνακα που παρατίθεται ανωτέρω, καθώς και ποια είναι τα ποιοτικά και ποσοτικά πρότυπα που τέθηκαν για την σίτιση των κρατουμένων, τόσο για αυτό όσο και για τα λοιπά “κέντρα”;

 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Α) Τις αναφορές και τα έγγραφα που αναφέρονται στις σχετικές με τις ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης των σχετικών δαπανών, από τα οποία προκύπτει  η ανάγκη για την τροφοδοσία των κρατουμένων κατά τους μήνες αναφοράς,

Β)  Τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η τηρούμενη διαδικασία προσδιορισμού των αναγκών τροφοδοσίας, της προμήθειας των ειδών και των τροφών που δικαιολογούν οι ανωτέρω δαπάνες,  τις σχετικές υποβληθείσες προσφορές, τα σχετικά αποτελέσματα των επιτροπών διενέργειας των διαγωνισμών και τις σχετικές αποφάσεις ανάθεσης και συμβάσεις.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

 Βασιλική Κατριβάνου

Ειρήνη Αγαθοπούλου

Νάντια Βαλαβάνη

Τζένη Βαμβακά

Νίκος Βούτσης

Ιωάννα Γαϊτάνη

Έφη Γεωργοπούλου

Ηρώ Διώτη

Κώστας Δερμιτζάκης

Θοδωρής Δρίτσας

Γιάννης Ζερδελής

Μαρία Κανελλοπούλου

Χρήστος Καραγιαννίδης

Αϊχάν Καραγιουσούφ

Χαρά Καφαντάρη

Τάσος Κουράκης

Γιάννης Μιχελογιαννάκης

Κώστας Μπάρκας

Μαρία Μπόλαρη

Ανδρέας Ξανθός

Στάθης Παναγούλης

Γιώργος Πάντζας

Γιάννης Σταθάς

Αφροδίτη Σταμπουλή

Δημήτρης Στρατούλης

Πέτρος Τατσόπουλος

Ευκλείδης Τσακαλώτος

Δημήτρης Τσουκαλάς

Απάντηση: 

Δείτε την απάντηση εδώ: http://bit.ly/1hOnd33