Βουλή - Ερωτήσεις

Λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών του Δήμου Αθηναίων

02/11/2011
Προς: 
τον κ. Υπουργό Εσωτερικών
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης:1304/2.11.2011

 

Λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών του Δήμου Αθηναίων
 
 
Ως γνωστόν, ο Δήμος Αθηναίων έχει εκφράσει κατ’ επανάληψη την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δημιουργία αποτεφρωτηρίου νεκρών. Όμως, παρότι έχει εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 11/5/10) «Ρύθμιση θεμάτων τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών», η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για να κινηθούν περαιτέρω οι διαδικασίες ίδρυσης Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών από τους ενδιαφερόμενους δήμους, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση στην χωροθέτηση του αποτεφρωτηρίου.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
  1. Γιατί καθυστερεί η χωροθέτηση  του αποτεφρωτηρίου;
  2. Ποιες είναι οι προτεινόμενες περιοχές;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την άμεση λύση του προβλήματος;
 
 
 
 
 
                                                            Ο ερωτών βουλευτής
 
 
                                                               Κουράκης Τάσος

 

Απάντηση: