Βουλή - Ερωτήσεις

Παράνομη παραχώρηση στην πολυεθνική Goodyear αρχείου Προσωπικών Δεδομένων για την ασφαλιστική κατάσταση των 322 απολυμένων υπαλλήλων.

31/03/2008
Προς: 
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Ερώτηση

Η πολυεθνική εταιρία GOOD YEAR, πριν από δώδεκα χρόνια, παραβιάζοντας την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προέβη σε ομαδικές απολύσεις τριακοσίων σαράντα (340) εργαζομένων, κλείνοντας το εργοστάσιο που λειτουργούσε στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Ο Άρειος Πάγος με τη με αρ. 37/2007 απόφασή του παρέπεμψε σε εκδίκαση εκ νέου της υπόθεσης, μετά από απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την οποία δικαίωσε τους απολυμένους εργαζόμενους χαρακτηρίζοντας παράνομες τις ομαδικές απολύσεις. Στη συνέχεια και μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε-4236/06ΕL) στη σχετική γραπτή ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, Δημήτρη Παπαδημούλη, άνοιξε ο δρόμος για την απαίτηση καταβολής αποζημιώσεων στους εργαζόμενους από το ελληνικό κράτος για τη μη τήρησή της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. Για τις ανάγκες της καινούργιας δικαστικής διαμάχης η εργοδότρια εταιρία συνέχισε τις επιθέσεις έχοντας ως συμπαραστάτη το επίσημο ελληνικό κράτος, το οποίο δια μέσου του ΙΚΑ της παραχώρησε στοιχεία της ασφαλιστικής κατάστασης 322 πρώην εργαζομένων, καταστρατηγώντας την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η ενέργεια αυτή, που οπωσδήποτε δεν αποτελεί άγνοια μεμονωμένων υπαλλήλων, αλλά έγινε με την έγκριση της διοίκησης, προσβάλλει την αξιοπρέπεια των εργαζομένων, είναι αντίθετη με τα συμφέροντά τους και καθιστά υπόλογο την Κυβέρνηση απέναντί τους. Επιπρόσθετα η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με τη με αρ 34/2007 απόφασή της: έκρινε παράνομη τη χορήγηση των στοιχείων και τη σύσταση του εν λόγω Αρχείου, διότι δεν ζητήθηκε η σχετική άδεια από τους ασφαλισμένους, απαγόρευσε την επεξεργασία του Αρχείου αφού δεν είχε εκδοθεί ανάλογη άδεια από την Αρχή Προστασίας. κάλεσε τη Διοίκηση του ΙΚΑ να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με την παράνομη διαβίβαση και ζήτησε πλήρη αντίγραφα των εγγράφων που χορηγήθηκαν και τέλος κάλεσε τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ να δηλώσει εάν και αυτή με τη σειρά της διαβίβασε ανάλογα στοιχεία προς τη GOOD YEAR. Ερωτάται η κ. Υπουργός : 1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για : τον καταλογισμό ευθυνών στη διοίκηση του ΙΚΑ για την παράνομη διαβίβαση των στοιχείων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων της ασφαλιστικής κατάστασης των 322 εργαζομένων; τη διερεύνηση της πιθανής χορήγησης αντίστοιχων στοιχείων από τη Διοίκηση του ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ; 2. την αποφυγή επιπλέον επιβάρυνσης κατά τη νέα δικαστική διαμάχη, αφού το ελληνικό κράτος έχει ήδη ζημιωθεί (απώλεια ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών, επιδόματα ανεργίας); 3. την εφαρμογή τη σχετικής κοινοτικής οδηγίας περί ομαδικών απολύσεων στις αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων; την ερώτηση συνυπογράφει ο βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Παναγιώτης Λαφαζάνης