Βουλή - Ερωτήσεις

Ρύπανση από νικέλιο στο Θερμαϊκό

19/06/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Ερώτηση

Ρύπανση από νικέλιο στο Θερμαϊκό

Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την τελευταία περίοδο διακινούνται επικίνδυνα φορτία τοξικών μεταλλευμάτων - όπως ήδη έχουμε αναφέρει σε προγενέστερη ερώτησή μας  για το αυτοαναφλεγόμενο κάρβουνο (10092/9.4.2008)- , όπως νικέλιο, μαγγάνιο κ.α. Η Διοίκηση του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Α.Ε δεν έχει προβλέψει υποδομές για την αποθήκευση και την παραμονή τοξικών φορτίων στους χώρους του λιμανιού, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι. Η κατάσταση έχει οξυνθεί κατά την περίοδο της απεργίας των εργαζόμενων, οι οποίοι αντιδρούν στην πώληση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων. Τελευταία χαρακτηριστική περίπτωση πλημμελούς λειτουργίας του λιμανιού από τη Διοίκηση του ΟΛΘ είναι η μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας κατά την  εκφόρτωση ποσοτήτων  νικελίου. Λόγω της απεργίας αντί της χρήσης των μεγάλων ηλεκτροκίνητων γερανών από ειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιήθηκαν οι μικροί γερανοί των πλοίων σε σημαντικά μακρινή απόσταση από τη θάλασσα.  Παρά τις υποδείξεις των εργαζομένων προς το Λιμεναρχείο για την απουσία μέτρων προστασίας, πραγματοποιήθηκε η εκφόρτωση σε δύο περιπτώσεις με αποτέλεσμα να πέσουν ποσότητες νικελίου στη θαλάσσια περιοχή και συγκεκριμένα στο  κρηπίδωμα «24». Αξίζει να επισημάνουμε ότι το μετάλλευμα χαρακτηρίζεται σύμφωνα με επιστήμονες ως βαρύ τοξικό, η αποθήκευση και η μεταφορά του οποίου πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή. Απορία δημιουργεί η στάση του Λιμεναρχείου, το οποίο στην καταγγελία των εργαζομένων και μετά τη ρύπανση του θαλάσσιου χώρου, δήλωσε πως δεν υπήρξε καμία παράβαση.
Από τα παραπάνω είναι καταφανές ότι οι επικίνδυνες πρακτικές της Διοίκησης του ΟΛΘ έχουν επιπτώσεις όχι μόνο στους χώρους του λιμανιού αλλά στην ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού και σε όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Επειδή το νικέλιο και ορισμένες ενώσεις νικελίου έχουν προσδιορισθεί ως καρκινογόνες ουσίες από τη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας του Καρκίνου (International Agency for Research on Cancer - IARC).
Επειδή για ακόμη μια φορά μετά το αυτοαναφλεγόμενο κάρβουνο η διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε βάζει σε κίνδυνο το πιστοποιημένο ως οικολογικό λιμάνι της Θεσσαλονίκης αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου και την πόλη.
 
Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί :
 Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
1.    Πόσο συμβατές είναι κατά την περίοδο της απεργίας οι συνθήκες εκφόρτωσης του νικελίου με τις διεργασίες του ευρωπαϊκού προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης (PΕRS) με τις οποίες έχει πιστοποιηθεί το λιμάνι ;
2.    Ποια είναι τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται κατά την παραμονή και εκφόρτωση και μεταφορά χύδην φορτίου ;
3.    Το Λιμεναρχείο, σε ποιες ενέργειες ελέγχου έχει προβεί και κατέληξε ότι δεν υπάρχει καμία παράβαση;
Εσωτερικών:
1.    Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνη για την τήρηση των όρων περιβαλλοντικής προστασίας έχει ενημερωθεί και ποια μέτρα έχει πάρει;


Οι ερωτώντες βουλευτές
Αναστάσιος Κουράκης
Ευαγγελία Αμμανατίδου Πασχαλίδου