Βουλή - Ερωτήσεις

Ρύπανση ρεμάτων στο Δήμο Πεύκων

18/12/2008
Προς: 
Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ΠΕΧΩΔΕ
Ερώτηση

Το Δήμο Πεύκων διασχίζουν επτά χείμαρροι και ρέματα, τα οποία στον ένα ή στον άλλο βαθμό δέχονται επεμβάσεις με επιχωματώσεις, καταλήψεις, καταπατήσεις, ανεξέλεγκτη ρίψη κάθε είδους αποβλήτων, ακόμα και παράνομων οικιακών βοθρολυμάτων. Η έκλυση έντονης δυσοσμίας, η οποία προέρχεται από μολυσματικούς παράγοντες που αναπτύσσονται, προκαλεί έντονους φόβους στους κατοίκους για επιπτώσεις ακόμη και στην υγεία τους, ιδίως στην περίπτωση των μαθητών του 3ου δημοτικού σχολείου Πεύκων, το οποίο γειτνιάζει με ένα από τα παραπάνω ρέματα. Την ιδιαίτερη ανησυχία τους έχουν εκφράσει με καταγγελίες στις αρμόδιες υπηρεσίες συλλογικοί φορείς της περιοχής, όπως ο περιβαλλοντικός σύλλογος «Οικόραμα», ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου δημοτικού σχολείου και μεμονωμένοι κάτοικοι. Οι παραπάνω καταγγελίες απευθύνθηκαν στη Δημοτική Αρχή, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στην ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και στην ΕΥΑΘ. Αντί να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κατοίκων για προστασία της οριοθέτησης των ρεμάτων, καθαρισμό και αστυνόμευσή τους, υλοποίηση της υπάρχουσας μελέτης της ΕΥΑΘ, οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν επιδοθεί σε μια προσπάθεια μετάθεσης των ευθυνών, όπως διαπιστώνεται από τις έγγραφες απαντήσεις τους. Επειδή: Τα ρέματα αποτελούν οικοσυστήματα αμέσως προστατευόμενα από το άρθρο 24 του Συντάγματος, επιβάλλεται η διατήρηση στη φυσική τους κατάσταση ως ουσιώδους μέρους του φυσικού κεφαλαίου, καθώς επίσης και η διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους. Την αρμοδιότητα για τον καθαρισμό και τη διαμόρφωση των ρεμάτων έχει η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ. Την αστυνόμευση έχει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και η Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης. Ο Δήμος βάσει του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων είναι υποχρεωμένος να φροντίζει για την καθαριότητά τους και να κινητοποιεί τις υπηρεσίες για την προστασία συντήρηση και αναβάθμισή τους. Η διατήρηση της σημερινής κατάστασης όχι μόνο θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, ιδίως των μικρών μαθητών, αλλά εγκυμονεί κινδύνους και για πλημμύρες. Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί: Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών με σκοπό: Τον άμεσο καθαρισμό των ρεμάτων; Τον εντοπισμό και την κατάργηση των παράνομων συνδέσεων αγωγών των ακαθάρτων που καταλήγουν στην κοίτη τους ; Την επικαιροποίηση της μελέτης, που εκπόνησε η ΕΥΑΘ το 1998 και την υλοποίησή της ώστε τα ρέματα με την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση να προστατεύουν αποτελεσματικά την περιοχή από πλημμύρες και να αποτελέσουν οάσεις πρασίνου και χώρους αναψυχής στο δομημένο περιβάλλον; Την ερώτηση συνυπογράφει η βουλευτής του Συ.Ριζ.Α. Αμμανατίδου-Πασχαλίδου Ευαγγελία

Απάντηση: