Βουλή - Ερωτήσεις

Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου 1ου Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Φράγκων καρκινοβατεί εδώ και επτά χρόνια.

11/02/2010
Προς: 
την κα Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ερώτηση

 

αριθμός πρωτοκόλου κατάθεσης:5980/289/11.2.2010
 
Το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου 1ου Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης επί της οδού Φράγκων καρκινοβατεί εδώ και επτά χρόνια.
 
Το Β΄ συγκρότημα του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» λειτούργησε στο κτίριο επί της οδού Φράγκων μέχρι το Δεκέμβριο του 1999. Με την υπ’ αριθμ. Υ3α/ΓΠ οικ. 12406/6-2-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκε η σύσταση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου, το οποίο θα στεγαστεί στο εν λόγω κτίριο ως αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου « Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ».
 
Το έργο «Μελέτη-ανακατασκευή και εξοπλισμός Κέντρου Υγείας αστικής περιοχής του Α΄ Διαμερίσματος Δήμου Θεσσαλονίκης (κτίριο επί της οδού Φράγκων)» έχει ανατεθεί στη ΔΕΠΑΝΟΜ με προϋπολογισμό 4.200.000 € από τους πόρους του Γ΄ Κ.Π.Σ. στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ολυμπιακοί Αγώνες 2004» και 375.000 € για την αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων.
 
Η εργολαβία όμως που είχε ξεκινήσει με την από 6-5-03 σύμβαση, διαλύθηκε σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. στις 21.11.2008, καθώς οι εργασίες είχαν διακοπεί για μακρό χρονικό διάστημα λόγω πρόσθετων εργασιών που αφορούσαν σε ενισχύσεις του φέροντα Οργανισμού, που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στη Μελέτη Δημοπράτησης κατά την άποψη της ΔΕΠΑΝΟΜ.
 
Να σημειωθεί πως:
  • Από το κονδύλι του Γ΄ Κ.Π.Σ. που έχει εγκριθεί για το έργο, έχουν απορροφηθεί μόνο 104.521,13 €.
  • Το έργο έχει συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό έργων προς υλοποίηση στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), περιόδου 2007-2013.
  • Η ΔΕΠΑΝΟΜ με πρόσφατο έγγραφό της (16-1-2009), προτίθεται να επικαιροποιήσει τη Μελέτη Εφαρμογής του έργου, ώστε να δημοσιευθεί σύντομα η προκήρυξή του.
  • Από το 1999 έως τον Ιανουάριο του 2009, το Δημόσιο πλήρωσε συνολικά για ενοίκιο του υπό κατασκευή κτιρίου 488.194,58 € τα οποία εξανεμίστηκαν υπέρ της αβελτηρίας των αρμοδίων υπηρεσιών και εις βάρος της υγείας των κατοίκων και του Δημοσίου συμφέροντος.
 
Σήμερα, παρότι έχουν περάσει 11 χρόνια, παραμένει ακόμα γιαπί και κανείς δεν γνωρίζει τι μέλει γενέσθαι, με αποτέλεσμα δικαίως να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι του 1ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης αφού στερούνται πολύτιμες υπηρεσίες υγείας.
 
Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κα Υπουργός:
 
  • Πότε επιτέλους θα αρχίσουν τα έργα ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας στο 1ο Διαμέρισμα Θεσσαλονίκης;
  • Ποιο το ύψος των προβλεπόμενων κονδυλίων επικαιροποίησης της μελέτης εφαρμογής του έργου;
  • Ποιο το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου και πότε προβλέπεται η έναρξη λειτουργίας του Κέντρο Υγείας;
  • Ποιο το άθροισμα των χρημάτων που καταβλήθηκαν από το 1999 έως σήμερα; (ενοίκιο, φύλαξη, ΔΕΚΟ);
 
 
 
Οι ερωτώντες Βουλευτές
 
 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ-ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ